Nordiske Mennesker

Afi: Dette var et menneske hvis hustru var Amma. Ni måneder efter at Heimdall havde besøgt dem fødte hun Karl som blev stamfader til bondeslægten.

Ái: Dette var et menneske hvis hustru var Edda. Hendes søn Træl var stamfader til trællene.

Amma: Amma var Afi’s kone og moder til Karl. Efter at Heimdall havde overnattet et par gange hos dem blev hun gravid. Ni måneder efter fødte hun Karl og blev derved stammoder til alle bønder.

Ask & Embla: Ask og Embla var urmennesker i den nordiske mytologi foruden at være det første menneskepar. De var menneskehedens stamforældre og var blevet skabt af guderne Odin, Vili/Hønir og Ve/Lodur. Guderne skabte dem ud af to ilanddrevne træstammer. Odin gav dem ånde, liv og ånd. Vili/Hønir gav dem forstand, følelse og evnen til at bevæge sig. Ve/Lodur var den som formede deres ansigter. desuden gav han dem også syn, hørelse og sprog. Deres bolig anviste guderne til at være Midgård.

Lif & Lifthrasir: Dette var et fremtidigt menneskepar og en parallel til det første menneskepar Ask og Embla. De boede i Hoddmimirs lund hvor de levede af morgendug. Lif og Lifthrasir var de eneste som ville overleve Ragnarok og var dem som skulle lægge grunden for en ny menneskeslægt.

Røskva: Røskva var Tjalfe’s søster der ligesom ham blev tvunget til at være i Thor’s tjeneste. Dette skete efter at Thor havde spist hos dem og Tjalfe havde brækket et ene ben på hans galt.

Tjalfe: Dette var en broder til Røskva og grunden til at de begge kom i tjeneste hos Thor. Da Thor spiste i deres forældres bondehus brækkede Tjalfe den ene lårknogle fra Thor’s geder for at suge marven ud. Tjalfe var med Thor og Loki i Udgård hvor han deltog i et væddeløb mod Hu. Desuden gjorde han sig fortjent til Thor’s taknemlighed da han væltede lerkæmpen Mokkurkalfe og efter tvekampen med Hrunger hentede hjælp.