Tidslinje for Egypten

Denne tidslinje viser nogle af de begivenheder der fandt sted for længe siden i Egypten.

F.Kr. 
Ca. 5000-3100 Den førdynastiske periode i Egypten. Adskillige kulturer opstår i Nildalen. 
Ca. 4000 Både på Nilen anvender sejl for første gang. 
Ca. 3500 Vidnesbyrd om handel mellem egypterne og sumererne er fundet i Buto i Nildeltaet. 
Ca. 3100 Egypten forenes under de første pharaoner. Hieroglyfskriften udvikles. 
Ca. 2900 Vidnesbyrd om handel mellem egypterne og fønikierne. 
2772 Kalenderåret på 365 dage introduceres i Egypten. 
2634-2125 Det Gamle Rige i Egypten. 
Ca. 2700 Kong Djoser’s pyramide bliver opført og er den første stenbygning i Egypten. 
Ca. 2600 Den Store pyramide i Giza bliver opført. 
Ca. 2500 Den syriske kystslette bliver eroberet af egypterne. 
2125-1550 Mellemtiden i Egypten. 
Ca. 2000 Astronomer i Egypten lærer at forudsige Nilens årlige oversvømmelser. 
1649-1540 Egypten er besat af Hyksos-dynastiet fra Syrien. Dynastiet introducerer heste og vogne i Egypten. 
1550-1070 Det Nye Rige i Egypten. 
1504-1425 Egyptisk ekspansion mod syd og øst under Tuthmosis 2. og 3. og dronning Hatshepsut. 
Ca. 1349 Pharao Akhenaton foreslår den første forestilling om en enkelt, almægtig gud og indfører religiøse reformer i Egypten. Disse omstødes dog efter hans død. 
Ca. 1286 Egyptisk ekspansion under Ramses 2. fører til et slag mod hittitterne ved Kadesh. 
1272 Grundet slaget ved Kadesh i 1286 indføres en egyptisk-hittitisk pagt. 
Ca. 1250 Moses fører israelitterne ud af Egypten. 
712-332 Sentiden i Egypten. 
671-661 Assyrerne invaderer og besætter Egypten. 
525 Perserne invaderer Egypten. 
146 Nordafrika, Egypten, Lilleasien og Grækenland styres af Rom. 
 
E.Kr. 
1. årh. Kristendommen kommer til Egypten. 
616 Perserne erober Egypten. 
Ca. 660 Araberne besætter Egypten. 
867 Tyrkerne tager magten i Egypten. 
969 Egypten bliver invaderet af shiitiske fatimidarabere som etablerer Kairo som deres hovedstad. Kairo bliver et vigtigt handelscentrum. 
1922 Fundet af Tutankhamons grav.