Hinduistiske Gudinder

Aditi: Himmelgudinde der er moder til guderne i modsætning til Diti som er moder til dæmonerne.

Chaya: Dette var en Hinduistisk gudinde for aftenrøden og en ledsager/hustru til solguden Surya. Hendes navn forbindes med “Skyggen”.
Kamakshi: Barmhjertigheds gudinde som kom fra det åbne himmel hvælv for at befri Devaerne fra Asuraerne. Hun dræbte desuden dæmonen Bhandakasura. Hendes navn betyder “den elskovsøjede” og navnet er desuden et tilnavn til Shiva’s Shakti.
Kaumudi: Gudinde for måneskinnet. Hun hører til samme gruppe som Candra.
Ratri: Dette var en gudinde for natten og var derved søster til daggryet Ushas. Hun var desuden en skytsgudinde der blev hidkaldt for beskyttelse mod røvere og ulve. Hun kendes også under navnet Ratridevi som betyder nattetid.