Græsk Skabelsen

Før jorden (Gaia) og himlen (Uranus) kom til mente grækerne at der kun havde været Kaos. Kaos så de som værende et mægtigt
gab eller et tomrum men i virkeligheden er det lidt svært at beskrive. Ingen tvivl er der i midlertidig om at Kaos er mørke hvilket er grunden til at det kunne føde Nyx (natten) og Erebos (mørket). Kaos’ frugtbarhed siges at være endeløs og at begge køn er i
det. Kaos er ikke en gud og faktisk dårlig nok en ting da det ikke kan ses.

Erebos: Erebos var tusmørket; verdens dybets mørke og en personifikation på mørket i underverdenen. Han var søn af Kaos
og en broder til Nyx. Med Nyx var han desuden fader til Aither (Æter) og Hemera (Dag).

Nyx: Hun er gudinden og personifikationen af natten
som et naturfænomen. Hun er datter af Kaos og søster til Erebos. Med Erebos er hun moder til Aither (Æter) og Hemera (Dag). Endvidere er hun moder til Ker, Thanatos, Hypnos, Momos, Nemesis, Eris og Hesperiderne.