Græske Guder

Acheloos: Acheloos er en græsk vand- og flodgud. Desuden er han personifikationen af det centrale Grækenlands største og vandrigeste flod af samme navn. Han er søn af Titanparret Okeanos og Tethys og er derved en Okeanide. Mod Herakles kæmpede han om den smukke Deianeira. Dette gjorde han først i skikkelse af en slange og dernæst som en tyr. Ved denne lejlighed mistede han
det ene tyrehorn hvilket han senere byttede med Amaltheia’s overflødighedshorn.

Adonis: Denne har fået sin egen side. Link: Adonis

Aiolos: Dette var en vindgud og en herre over alle vinde. Han menes at have været en søn af Poseidon og Melanippe. Aiolos havde alle vinde indespærret i en hule og da Odysseus kom forbi gav han ham en sæk fyldt med de “genstridige” vinde for at hjælpe ham på vej. Aiolos havde dog et krav, sækken måtte ikke åbnes. Kort før Odysseus nåede Ithaka åbnede hans mandskab i midlertidig alligevel sækken og vindene bragte dem tilbage igen så de på ny kunne prøve at finde hjem.

Apollon: Denne har fået sin egen side. Link: Apollon

Ares: Denne har fået sin egen side. Link: Ares

Boreas: Boreas var en af de græske vindgude og en personifikation på den heftige og bidende norden- (nordøsten) vind. Det var også denne vind der decimerede persernes flåde i den græsk-persiske krig. Boreas var søn af stjerneguden Astraios og Eos. Hans brødre var de øvrige vinde, Euros, Notos og Zephyros. For at få sig en hustru bortførte Boreas den atheniensiske kongedatter Oreithyia til Thrakien hvor hun så blev gjort til hans hustru. Sagnlandet Hyperborea menes at have navn efter ham.

Dionysus: Denne har fået sin egen side. Link: Dionysus

Eros: Denne har fået sin egen side. Link: Eros

Euros: Dette var en græsk vindgud og en personifikation af (syd-)østenvinden, den som bringer regn og storm. Han var søn af stjerneguden Astraios og Eos. Af brødre havde han de øvrige vinde: Boreas, Notos og Zephyros.

Glaukos: Glaukos eller på latinsk Glaucus var en græsk havgud med evnen til at forvandle sig og udsige spådomme. Foruden at være havgud, var han også skytsgud for fiskere, søfolk og dykkere. Oprindeligt var Glaukos selv fisker men efter at have indtaget en trylledrik sprang han i havet og blev derved en havgud. Det menes at han var søn af Merope og Sisyphos. Selv var han fader til Bellerofon med Eurymede. Glaukos havde tilnavnet “Halios Geron” som betyder havoldingen eller “den gamle mand af havet”.

Hades: Denne har sin egen side. Link: Hades

Hefaistos: Denne har fået sin egen side. Link: Hefaistos

Helios: Denne har fået sin egen side. Link: Helios

Hyakinthos: Denne har fået sin egen side. Link: Hyakinthos

Hymen: Hymen eller Hymenaios var en græsk bryllupsgud og en personifikation af ægteskabet. Af denne grund blev han anråbt ved hver bryllupshøjtidelighed.Han var søn af Dionysus og Afrodite mens andre mener det var af Apollon og en muse. Da han døde, henholdsvis mistede stemmen ved et gudebryllup blev bryllupssangen opkaldt efter ham. Typisk afbildes han som en bevinget yngling med brudefakkel og krans.

Hypnos: Denne har sin egen side. Link: Hypnos

Iakchos: Dette var en gud og personifikationen på jubelråbet “iakche!” som blev råbt under festoptoget til ære for Demeter og Persephone. Det vides ikke med sikkerhed om han var Demeter’s søn eller mand eller måske ligefrem Persephone’s søn. sammen dannede de tre en triade i Eleusis. Iakchos blev undertiden opfattet som værende den genfødte Zagreus.

Kronos: Denne har sin egen side. Link: Kronos

Momos: Momos var den græske gud som personificerede dadel og spot. Han var søn af Nyx og broder til Ker, Thanatos, Hypnos, Nemesis og Eris.

Notos: Søn af Astraios og Eos. Desuden gud for søndenvinden hvilket menes at være den vind der bringer regn med sig. Han er bror til vindene Boreas, Euros og Zephyros. Han svarer til den romerske Auster.

Phobos: En af de græske guder og samtidig personifikationen af forbandelse, frygt og rædsel. Han er søn af krigsguden Ares og er sin faders ledsager på slagmarken. Af søskende har han Harmonia og tvillingebroderen Deimos.

Plutos: Dette var en gud for kornforråd og rigdom. Han blev anset som værende herre over jordens skød og dets spirende planter. Han var søn af gudinden Demeter og den dødelige Jasion. Han svarer til den romerske Dis Pater og blev ofte afbildet på Eirene’s arm og til tider med hans attribut; overflødighedshornet.

Poseidon: Denne har sin egen side. Link: Poseidon

Phosphoros: Dette var en gud og en personifikation af morgenstjernen. Desuden optrådte han som stjernehærens opsynsmand. Søn var han af Eos og selv var han fader til Ceyx og Daidalon. Typisk blev han afbildet som en nøgen bevinget dreng med en fakkel i hånden. Phosphoros svarer til den romerske Lucifer.

Thanatos: Guden og personifikationen af den naturlige død såvel som den voldsomme. Han er søn af Nyx og broder til Ker, Hypnos, Momos, Nemesis og Eris. Hans opgave består i at bære de døde ned til dødsriget. Han afbildes typisk som en bevinget dæmon med fakkel.

Uranos: Denne har sin egen side. Link: Uranos

Zagreus: En græsk-orfisk jagt- og vegetationsgud. Han blev set som den genopstående gud og var den højeste gud blandt Orfikerne. Zagreus var en søn af Zeus og Persephone men blev flået fra hinanden på foranledning af den skinsyge Hera. Athene reddede hans endnu bankende hjerte og bragte det til Zeus. Zeus eller den dødelige Semele slugte hjerte hvorefter han blev genfødt som Dionysus.

Zephyros: Denne har fået sin egen side. Link: Zephyros

Zeus: Denne har sin egen side. Link: Zeus