Græske Væsner

Aquila: Navnet på den ørn som fortærer Prometheus’ lever indtil Herakles skyder den med pilen Sagitta.

Balios: Dette var et afkom efter Harpyien Podarge og Zephyros (vestenvinden). Den var en ud af to udødelige heste der besad evnen af menneskelig tale som den havde fået af Hera. Balios tilhørte Achilleus som havde arvet hestene efter sin fader kong Peleus af Fthia. Peleus havde fået den i gave fra guderne ved sit bryllyp med Thetis. Achilleus tog Xanthus og Balius med sig til Troja hvor de klarede sig godt selvom de var urolige ved blodbadet. Begge heste begræd Achilleus’ ven Patrokles da denne faldt på slagmarken. Andre stavemåder: Balius.

Basilisk: Dette væsen har fået sin egen side. Link: Basilisk

Charybdis: Denne har fået sin egen side. Link: Charybdis

Chimaera / Kimære: Denne har fået sin egen side. Link: Chimaera / Kimære

Gorgonerne: Disse var en gruppe af tre søstre som boede længst mod vest. De var kvindelige uhyrer med skrækindjagende ansigter og blikke der forstenede. Deres navne var Stheno (kraft), Euryale (den langtrækkende) og Medusa (herskerinde). Dog var kun Medusa dødelig. De er døtre af Phorkys og Ketos, og deres søstre er Graierne og Hesperiderne. De afbildes med slangehår, vinger og hugtænder. Man mente at Gorgonhoveder på templer og grave værnede mod onde magter.

Grif: Denne har fået sin egen side. Link: Grif

Hippokamperne: Dette var søheste som oftest havde vinger. Poseidon og Nerues brugte disse som ridedyr. Desuden brugte Poseidon dem i et 4-soand trækkende hans bogn alt imens hav var ledsaget af hans kone Amfitrite. Nereider og talrige andre hav væsner ville følge dem.

Hydra: Denne har fået sin egen side. Link: Hydra

Kentaur: Denne har fået sin egen side. Link: Kentaur

Kerberos: Underverdens vagthund som var afkom efter uhyrerne Tyfon og Echidna. Af søskende havde den brødrene Hydra og Chimaira. Hele tre hoveder havde dette væsen og en mægtig slange som hale. Det blev sagt, at den var så frygtelig at se på, at man blev til sten ved synet. Skummet der dryppede fra dens fråden var eftersøgt af jordiske hekse som gift. Som den blodhund han var, fungerede han som vagthund ved underverden, hvor han her standsede alle, der prøvede at komme tilbage til de levendes rige. Kerberos kunne nu godt være venlig, hvilket han altid var ved dem, der ankom til dødsriget. Han boede i en hule, som vendte ud mod Styx, hvilket var perfekt for overblik.

Kykloper: Dette er en slægt af vilde kæmper og menneskeædere med kun et øje i panden. Af Kykloper kan f.eks. nævnes de tre sønner af Gaia og Uranos med navne Brontes (tordeneren), Steropes (lyneren) og Argos (den gnistrende). De er brødre til Titanerne og Hekatoneheirerne. Disse tre sønner var dem som hjalp Hefaistos i hans vulkanske smedje med at fremstille Zeus’ tordenkiler. Foruden dem kan også nævnes Kyklopen Polyphemos kendt fra Odysseusen.

Ladon: Ladon var en dæmonisk slangedrage med 100 hoveder. Han var søn af Phorkys og Ketos. Sammen med Hesperiderne vogtede han de gyldne æbler indtil Herakles dræbte ham. Nu kan han ses på himlen som stjernebilledet Draco.

Lamier: Disse væsner var løve/hundeagtige og havde hoved og bryster som en kvinde. Primært åd de mænd og børn.

Minotauros: Væsnet her var halvt tyr og halvt menneske. Overkroppen tyr med en tyrs hjerne og resten menneskeligt. Han blev født af Pasiphaë, der var Kong Minos’ hustru. Pasiphaë blev forelsket i en hvid tyr, og ud af deres lidenskab kom Minotauros. Kong Minos spærrede efter fødselen væsnet inde i labyrinten på Knossos og krævede derefter hvert 7. år en ofring. Ofringen bestod af 7 unge mænd og 7 unge kvinder af høj status fra Athen, som blev udleveret til Minotauros. Af dette er det nemt nok at dømme, at Minotauros spiste menneskekød. Theseus overvandt dog til sidst væsnet og dræbte ham.

Otos & Efialtes: Dette var nogle jætte tvillinger som var blevet avlet af Poseidon. Hvert år voksede de en alen i bredden og 1 favn i højden. Da de blev ni år gamle stablede de bjerget Ossa oven på Olympos og ovenpå igen stablede de Pelion. De stablede bjergene for at kunne nå Olympen. Efialtes ville have Hera og Otos ville have Artemis. De tog Ares til fange som senere blev befriet af Hermes. En myte mener at Apollon og Artemis dræbte brødrene mens en anden beretter at Artemis forvandlede sig til et rådyr og stilte sig imellem dem. Begge fik lyst til at ramme rådyret men Artemis fjernede sig og de dræbte hinanden i stedet.

Othos: Navnet på Geryones’ hund der sammen med hyrden Eurytion vogtede hans kvæg.

Podarge: Harpy som sammen med vestenvinden Zephyros avlede hestene Xanthos og Balios som Hera senere gav evnen til at tale.

Sfinks: Dette væsen har fået sin egen side. Link: Sfinks

Xanthus: Dette var et afkom efter Harpyien Podarge og Zephyros (vestenvinden). Den var en ud af to udødelige heste der besad evnen af menneskelig tale som den havde fået af Hera. Xanthus tilhørte Achilleus som havde arvet hestene efter sin fader kong Peleus af Fthia. Peleus havde fået den i gave fra guderne ved sit bryllup med Thetis. Achilleus tog Xanthus og Balius med sig til Troja hvor de klarede sig godt selvom de var urolige ved blodbadet. Xanthus advarede Achilleus om at hans død var nær hvorefter hesten blev slået med stumhed af Erinyerne. Begge heste begræd Achilleus’ ven Patrokles da denne faldt på slagmarken.