Romerske Gudinder

Abeona: Dette var en romersk gudinde som tog sig
af børn når de tog deres første skridt væk fra forældre. Dvs når de forlod hjemmet for første gang.

Acca Larentia: Denne har sin egen side. Link: Acca Larentia

Alemona: Dette var en romersk gudinde som tog sig af de ufødte børn.

Aurora: Aurora var en romersk gudinde og personificerede morgenrøden. Hun var søster til Luna og Sol og moder til Lucifer. Hendes navn betyder “morgenrøde” og hun kan sammenlignes med den græske Eos.

Bellona: Dette var en krigsgudinde og en ledsager til Mars. Hvor vidt hun var hans søster eller hustru kan ikke siges med sikkerhed. Hun var en personifikation på krig og den latinske stamme af hendes navn “bellum” betyder da også krig. Festivalerne holdte den symbolske krigserklæring på marsmarken hvor hendes tempel var. Andre kendte navne/stavemåder: Duellona.

Camenae: Disse har deres egen side. Link: Camenae

Candelifera: Navnet som menes at betyde “lys-bærer” tilhørte en romersk gudinde som hjalp kvinder under fødslen. Ved fødslen blev et symbolsk voks- eller stearinlys tændt.

Cinxia: Dette var en romersk gudinde for ægteskaber. Hun overvågede brudens korset og sikrede sig at det sad rigtigt.

Collatina: Romersk gudinde for bakker. Staves desuden også Collina.

Cuba: Romersk gudinde som stod for at skulle beskytte børn når de lå i deres senge.

Cunina: Romersk gudinde som kiggede efter børnene når de lå i deres vugger.

Deverra: Mindre gudinde for fødsel. Ligesom de to andre fødselsgudinder Pilumnus og Intercidona beskyttede hun det nyfødte barn mod guden Silvanus og andre onde ånder. Hun blev symboliseret med en kost hvis funktion var at feje det onde væk.

Edusa: Dette var en gudinde for børns spisning.

Empanda: Empanda var en gudinde nævnt af oldtidens forfattere. Mere vides dog ikke.

Fama: Denne har fået sin egen side. Link: Fama

Fauna: Denne har fået sin egen side. Link: Fauna

Feronia: Dette var en gudinde for frugtbarhed og forår. Desuden var hun frigivne slavers skytsgudinde. Hendes søn kong Erulus gav hun tre sjæle så da Evander ville dræbe ham måtte han gøre det tre gange.

Flora: Flora var en gudinde for blomster, forår og ungdom. Hvert år afholdtes en festival ved navn “Floralia” til ære for hende. Denne festival blev afholdt i slutningen af april og begyndelsen af maj. Hendes navn er en betegnelse for planteriget – bestemt område af planteliv.

Fortuna: Denne har fået sin egen side. Link: Fortuna

Fulgora: Dette var en romersk gudinde for lyn.

Gratierne: Dette var en gruppe af 3 gudinder for ungdommelig ynde og skønhed. De var en personifikation på digtekunsten og de bildende kunster. De bliver typisk afbildet bekransede og nøgne. Tidligere var de dog ikke nøgne men iført Chitoner. Gratierne var ledsager af Venus og svarer til de græske Chariter.

Justitia: Dette var den romerske gudinde for moral lovene og desuden en personifikation på retfærdighed som hendes navn også betyder. Hun svarer til den græske Dike.

Juventas: Juventas som betyder “ungdom” var en gudinde for ungdom(skraften). Desuden var hun skytsgudinde for de ynglinge som ofrede mønt til hende iført mændenes toga. hun var hustru til Hercules og svarer til den græske Hebe. Typisk afbildes hun i en lang beklædning med et røgelsesfad.

Latona: Latinske navn for den græske gudinde Leto.

Laverna: Dette var en gudinde for gevinst og en skytsgudinde og beskytter af tyve og svindlere. Nær porten Porta Laverna i Rom fandt man et alter i hendes ære og ved Via Sabina i Rom var en hellig lund viet til hende.

Libitina: Denne har sin egen side. Link: Libitina

Lua: Lua var en gudinde for krigsbyttet. For at ære gudinden blev alle våben efter et slag brændt.

Luna: Dette var den romerske månegudinde og skytsgudinden for vognstyrere. Hun var søster til Sol som hun havde et fælles tempel sammen med på Aventinus. Ugens anden dag er opkaldt efter hende. Hun svarer til den græske Selene.

Luperca: Dette var en romersk gudinde og hustru til Lupercus. Hun er identisk med hunulven som diede Romulus og Remus.

Manturna: Dette var en romersk gudinde for bevarelsen af ægteskab. Hun blev påkaldt for at gøre ægteskabet langvarigt.

Mater Matuta: Denne har sin egen side. Link: Mater Matuta

Meditrina: Dette var en gudinde som ser ud til at have været opfundet for at begrunde festivalen Meditrinalia.

Mefitis/Mephitis: Denne har sin egen side. Link: Mefitis/Mephitis

Mellonia: Mellonia eller Mellona var en romersk gudinde for bier og honning.

Mens: Dette var gudinden for besindelse og indsigt. Hendes navn menes at betyde tanke eller forstand. I hendes ære blev et tempel opført efter nederlaget ved Trasimenersøen. Hendes fest blev afholdt d. 8. juni på Kapitol.

Mors: Gudinde og personifikation af døden.

Morta: Morta var en romersk gudinde som var vidne til fødsel af dødsfødte. Hun blev sommetider identificeret som værende en af Parcerne.

Naenia: Dette var en gudinde for dødsklager og en personifikation af sørge- og klagesangen. Denne klagesang blev typisk sunget af et fløjteakkompagnement af slægtninge/efterladte til de døde. Senere hen blev de sunget af betalte grædekoner.

Nixi: Dette var en triade af romerske gudinder som beskyttede kvinder i fødsel. De blev også kaldt for Di Nixi.

Nona: Nona var en romersk fødselsgudinde for den 9. og sidste måned af graviditeten. Hendes navn henleder også til netop den 9.

Palatua: Dette var en gudinde og en beskytter af Palatine højen i Rom.

Panda: eller Panda Cela var en gudinde der egentlig ikke rigtig vides noget om men som svagt nævnes i flere gamle skrifter.

Partula: Dette var en gudinde for barnefødsler.

Pietas: Pietas var en gudinde for barnets kærlighed og en personifikation af den pligtmæssige hengivenhed og taknemmelige kærlighed overfor guder, gudinder, forældre, familie, venner, velyndere, fædreland og fyrster. Hendes navn menes at betyde “pligtfølelse” eller “fromhed”. I Rom blev to templer viet til hende.

Pomona: Dette var en gudinde for frugt og nærmere betegnet frugt fra træer og som havde en hellig skov ved navn Pomonal. Hun mentes at have været Vertumnus’ hustru og Picus’ elskerinde men der findes skrifter som hævder at hun var Picus’ hustru.

Populona: Højt sandsynligt en tidlig selvstændig romersk gudinde selvom navnet typisk blev set i relation til Juno som Juno Populona. HUn staves desuden også Populonia.

Porrima: Romersk gudinde for fødsler og muligvis den samme som Prorsa. Hun blev påkaldt hvis barnet kom med hovedet først.

Prorsa: Dette var en romersk gudinde for fødsler og menes måske at have været den samme som Porrima. Hun blev påkaldt når barnet viste sig med hovedet først.

Proserpina: Proserpina var gudinde for frugtbarheden og den spirende sæd. Senere blev hun herskerinde i underverdenen og kan sammenlignes med den græske Persephone.

Pudicitia: Dette var den romerske gudinde for ærbarhed og blufærdighed. Begge blev hun set som en personifikation af. Hun blev typisk afbildet helt tildækket. Efterhånden som seksualiteten kom mere frem i mytologien blev hendes kult tilsidst glemt.

Puta: Romersk gudinde for beskæring af træer og buske.

Robigo: Dette var gudinden for råd i kornet og det kvindelige modstykke til Robigus som hun undertiden blev tilbedt sammen med.

Rumina: Rumina som også blev kaldet Diva Rumina var en gudinde og beskytter af ammende mødre. Hun havde en helligdom og et helligt figentræ ved foden af bjerget Palatin ved Rom. Her blev der ofret til hende hvilket typisk var mælk.

Rusina: Dette var en gudinde for marker og/eller landbrugsjord. Hun staves undertiden også Rurina.

Salacia: Salacia var en gudinde for havet og en personifikation på salt vandet. Hun blev sammenlignet med Neptunus og menes oprindeligt at have været en ånd for vandet fra kilder.

Seia: Romersk gudinde og beskytter af det sået frø når det lå i jorden. En statue af hende blev fundet i Circus Maximus, Rom. Hun har muligvis været en af Indigetterne.

Strenia: Dette var en romersk gudinde for sundhed og styrke. Hun havde en grotte nær Rom hvorfra der blev samlet kviste og givet væk som gave ved Nytåret. Kvistene blev kaldt for Stenae og mentes at bringe lykke.

Vallonia: eller Vallina var en gudinde for dale.

Venus: Denne har sin egen side. Link: Venus

Victoria: Denne har sin egen side. Link: Victoria

Virtus: Dette var en gudinde og personifikation for krigerisk tapperhed. Hun menes at være nært beslægtet med Honor som ligesom hende selv havde et tempel foran Porta Capena i Rom. En festival i hendes ære blev afholdt d. 17. juli. Typisk blev hun afbildet som jomfru med hjelm på hovedet og sværd og/eller lanse i hånden.

Vitula: Gudinde for glæde og jubel.