Græske Andre Personer

Akamas: Denne har fået sin egen side. Link: Akamas

Amazonerne: Disse har fået deres egen side. Link: Amazonerne

Antaios: Dette var en kæmpe og bryder fra Libyen og en søn af havguden Poseidon og jordgudinden Gaia. Han fik sine mægtige kræfter ra berøring fra jorden og følte sig derfor uovervindelig. Alle som han mødte på sin vej udfordrede han til kamp og dræbte dem. Dette fortsatte dog kun indtil han mødte Herakles og denne løftede ham fra jorden og kvalte ham. Navnet Antaios betyder “han som møder”.

Arachne: Denne har fået sin egen side. Link: Arachne

Ariadne: Denne har fået sin egen side. Link: Ariadne

Arion: Sanger/musiker fra Lesbos som faldt i hænderne på nogle sørøvere på overfarten fra Syditalien. Efter de havde udplyndret blev han tvunget til at springe overbord. Her reddede en delfin ham og svømmede ham ind til kysten, alt imens han spillede sin lyre til ære for Apollon, som også siges at være den der sendte delfinen ud for at redde sin ynglings musiker.

Atalante: Denne har fået sin egen side. Link: Atalante

Attis: Gudinden Nana gik en dag forbi mandeltræet (Agdistis’ afrevne genitalier) og fandt en nedfaldet mandel. Mandlen placeret hun ved sin barm men denne forsvandt og i stedet var hun pludselig gravid. Efter at have født en dreng satte hun ham ud uden ønske om at beholde ham. Drengen blev i midlertidig reddet og kaldet Attis. Efter at være blevet en ung mand skulle han giftes med kongens datter. Attis’ far/mor Agdistis havde dog forelsket sig i drengen og dukkede op til brylluppet. Da Attis så ham/hende blev han grebet af vanvid og kasterede sig selv hvilket betød at han døde af blodmangel. Agdistis bad Zeus om at lade drengen leve men eneste han kunne gøre var at Attis’ hår fortsat voksede og hans lillefinger kunne bevæge sig efter døden.

Charon: Denne har fået sin egen side. Link: Charon

Dafne: Denne har fået sin egen side. Link: Dafne

Daidalos: Daidalos var en græsk kunstner og bygmester fra Athen. Samtidig var han opfinder af kunsthåndværket. Han var søn af Metion og Iphinoe, og fader til Ikaros. Af ting Daidalos lavede kan nævnes koen af træ til Pasiphaë og Labyrinthos til kong Minos så han kunne huse Minatauros. Senere gav han Ariadne råd om at give Theseus en garnnøgle med ind i Labyrinthos hvilket Minos lod ham indespærre for. Han blev indespærret i Labyrinthos sammen med sin søn Ikaros. Daidalos lavede i midlertidig nogle vinger af voks og fjer så de kunne flygte. Sammen flygtede de ud i friheden men Ikaros kom for nær solen så voksen smeltede og han styrtede ned. Daidalos derimod nåede i god behold til Sicilien.

Danaider: Disse har fået deres egen side. Link: Danaider

Deukalion & Pyrrha: Disse har fået deres egen side. Link: Deukalion & Pyrrha

Dioskurerne: Disse har fået deres egen side. Link: Dioskurerne

Dirke: Disse har fået deres egen side. Link: Dirke

Dolon: Trojaner som Odysseus og Diomedes fangede, forhørte og dræbte da de vovede sig ind i den fjendtlige lejr ved Troja for at spejde.

Doros: Dette var en søn af Hellen og nymfen Orseis. Han var stamfader til Dorerne.

Epigonoi: Dette var en gruppe af efterkommere af “de syv mod Theben”. Ti år efter at deres fædre havde mistet livet i et mislykket forsøg på at erobre Theben, erobrede gruppen byen under ledelse af Adrastos.

Exekias: Attiske vasemaler især kendt for at skildre Dionysos på vej over havet til Grækenland.

Hermaphroditos: Hermaphroditos var barn af Hermes og Afrodite. Desuden var han en tvekønnet guddom. Kildenymfen Salmaki var forelsket i ham men da han ikke gengældte hendes kærlighed valgte hun at forene sig med ham da han kom til hendes kilde for at bade. Fra da af var han et dobbeltkønnet væsen. Man mente at alle der badede i kilden efter ville blive til hermaphroditer.

Herse: Nævnes som værende en datter af Selene og Zeus men da hendes navn betyder “nattens dug” ligesom kong Kekrops datter af samme navn er der højst sandsynligt tale om en og samme person. I hvert fald vides der ikke mere om hende.

Hesperiderne: Disse har fået deres egen side. Link: Hesperiderne

Ifthime: Dette var en søster til Penelope. Hun var gift med Eumelos fra Ferai.

Kassandra: Denne har fået sin egen side. Link: Kassandra

Laokoon: Laokoon var en af Poseidon’s præster. Ved Troja prøvede han at advare trojanerne om at tage imod grækernes gave; den Trojanske hest. Advarelsen nyttede dog intet eftersom at to søslanger kom op fra havet, slyngede sig om ham og hans to sønner hvorefter de forsvandt i havet. Trojanerne så dette som værende gudernes måde at sige at han løj på og de tog hesten indenfor deres mure.

Marpessa: Dette var en datter af Evenus Og Alcippe. Hun var trolovet til den dødelige Idas men Apollon kidnappede hende for at få hende. Hun frygtede i midlertidig at Apollon der ikke selv ældes ville forlade hende når hun blev gammel og foretrak derfor stadig Idas.

Megara: Denne person har fået sin egen side. Link: Megara

Myrtilos: Dette var en søn af Kleobule og Hermes. Han var vognstyrer for kong Oinomaos af Pisa. Bestukket af Pelops satte han aksler af voks på sin herres vogn hvilket forårsagede dennes død. Myrtilos tog afsted for at opsøge Pelops der lige havde vundet Oinomaos’ datter som kone. Da Myrtilos kom derhen var Pelops borte for at hente vand til sin kone. Myrtilos der selv var forelsket i hende forsøgte at voldtage hende. Kort efter kom Pelops tilbage og da han så hvad Myrtilos havde gang i styrtede han ham i havet. Nogle myter beretter at Hermes skulle have sat sin søn på himlen som Auriga (kusken). Efter hans død siges Myrtilos at være til at finde blandt lovovertræderne i Tartaros.

Narkissos: Denne har fået sin egen side. Link: Narkissos

Nausikaa: Dette var en datter af Kong Alkinoos beboende på øen Skerie. Her mødte hun Odysseus som havde lidt skibsbrud.

Nefele: Gift med kong Athamas med hvem hun havde 2 børn, indtil han skrottede hende for Ino. Da Ino prøvede at komme af med børnene f.eks. ved at forfalske nogle orakelsvar der gjorde at Frixos skulle ofres, kom Nefele sine børn til undsætning riddende på en vædder hun havde fået af Hermes.

Noemon: Noemon var ejeren af det skib som Telemachos lånte og benyttede i sin søgen efter hans fader Odysseus.

Orion: Denne person har fået sin egen side. Link: Orion

Pandion: Dette var en søn af Phineus og Cleopatra. Han blev sammen med sin broder Plexippos anklaget af deres stedmor Idaia for at have forsøgt sig på hende. Phineus valgte at tro sin kone og blindede derfor begge drenge hvilket Argonauterne senere afstraffede ham for.

Peisistratos: Dette var en søn af kong Nestor. Han ledsagede Telemaches på dennes søgen efter hans fader Odysseus.

Pelopia: Denne har fået sin egen side. Link: Pelopia

Phaëton: Om denne person findes flere historier. Første er at han er søn af Eos og Cephalus. Afrodite valgte at stjæle ham og gøre ham til nattevogter ved hendes helligdomme. Her gav Kretanerne ham navnet Adymnus hvilket forbinder ham med morgen- og aftenstjernen. I en anden er hans fader Tithonos som igen er søn af Cephalus. Helt anderledes bliver det så til gengæld i enkelte fortællinger hvor det er navnet på Eos’ hest.

Phaidra/Faidra: Denne person har fået sin egen side. Link: Phaidra

Pheidippides: Athensk budbringer som løb efter spartansk hjælp i 490 f.kr. da Perserne nåede Marathon. Det siges at guden Pan gav ham kræfterne til den lange rejse.

Plexippos: Dette var en søn af Phineus og Cleopatra. Han blev sammen med sin broder Pandion anklaget af deres stedmor Idaia for at have forsøgt sig på hende. Phineus valgte at tro sin kone og blindede derfor begge drenge hvilket Argonauterne senere afstraffede ham for.

Polexena: Priamos’ datter som Achilleus fik lovnong på under kampen om Troja. Da han i midlertidig blev dræbt før erobringen blev det krævet at hun skulle følge ham til underverdenen hvilket gjorde at hun blev ofret.

Polydamna: Dette var Thon’s hustru.

Procris: Denne har fået sin egen side. Link: Procris

Prokrustes: Dette var et utyske ved Eleusis som øvede vold mod sine egne gæster. For at de skulle passe til den seng de skulle lægge i strakte han dem enten ud eller knuste deres fødder med en hammer. Han blev senere dræbt af Theseus på samme voldsomme måde.

Pythia: Pythia var en orakelpræstinde i Apollon’s tempel i Delphi. Her gav hun, siddende på en trefod, orakler inspireret af Apollon. Præsterne viderebragte disse orakler på vers.

Sarpedon: Denne person har fået sin egen side. Link: Sarpedon

Sidero: Kong Salmoneus fra Ellis’ anden hustru og derved stedmoder til hans datter Tyro. Hun behandlede Tyro på rigtig stedmoder vis nemlig forfærdeligt, så da Tyro skulle have tvillingedrengene Pelias og Neleus følte hun sig presset til at sætte dem ud. De blev sat i en kurb i bjergene hvorfra de blev reddet og opfostret så Pelias senere kunne dræbe Sidero i Hera’s tempel. Hendes navn menes at betyde “den jernhårde”.

Skiron/Sciron: Denne har fået sin egen side. Link: Skiron

Teucer: Dette var en søn af Telamon og stedbror til Ajax. Teucer var med til at erobere Troja og blev på vejen hjem derfra bandlyst af sin fader fordi han ikke havde hævnet sig på Odysseus for sin broders død.

Thamyris: Digter som pralede af at være så god han kunne helt selv uden hjælp fra Muserne. Muserne blev fornærmet og valgte at straffe ham ved at frarøve ham hans syn og erindring.

Teiresias: Denne har sin egen side. Link: Teiresias

Tityos: Tityos var en jordfødt kæmpe fra Euboia som blev dræbt af Apollon’s og Artemis’ pile da han prøvede at voldtage deres moder Leto. Derefter blev han lænket udstrakt på jorden i Tartaros hvor to gribbe hakker i hans lever. Leveren vokser straks ud igen.

Xuthos: Dette var en søn af Hellen og bror til Doros og Aiolos. Han endte med at blive stamfader til Ionerne.