Nordiske Områder

Alfheim: Alfheim var som navnet indikerer Alferne’s og nærmere bestemt Lysalferne’s hjem. Ifølge Eddadigtet gav Lysalferne Alfheim videre til Frej.

Asgård: Denne har sin egen side. Link: Asgård

Barre: Dette var navnet på den lund hvor Frej mødtes med jættekvinden Gerd og hvor hun endelig erklærede ham hendes kærlighed.

Bifrost: Denne har sin egen side. Link: Bifrost

Breidablik: Dette var Nanna og Balder’s bolig i Asgård. I Breidablik fandtes der ingen ondskab og intet urent var velkomment. Asen Delling vogtede borgen Breidablik.

Brimer/Brimir: Dette var en sal beliggende i Udgård hvor Jætterne mødtes efter Ragnarok for at drikke.

Eldjunir/Eldjuner: Dette var en hal tilhørende gudinden Hel.

Elivagar: Dette var en betegnelse for de floder/elve, der udsprang fra Hvergelmir.

Folkvang: Freja’s bolig i Asgård hvor hun modtager de Einherjere/krigere som ikke bliver udvalgt til Valhal. På Folkvang findes salen Sessrumner.

Gimle: Gimle var stedet hvor de overlevende efter Ragnarok kom til for at finde evig lykke. Det var en stor sal med et tag af det pureste guld. Det blev sagt at salen skulle være endnu smukkere end solen.

Ginnungagap: Denne har sin egen side. Link: Ginnungagap

Gjall: Dette var floden som i underverdenen dannede grænsen til dødsriget Hel. det var ved denne flod at helhunden Garm ventede på alle de nyankomne. Over Gjall hænger broen Gjallerbro som Modgudr vogter.

Gladsheim: I følge Snorres Edda var dette navnet på den hal hvor Aserne mødtes for rådslagning. Det var en smuk bygning i purt guld og indrettet med 13 højsæder, til Odin og 12 andre guder. Hallen menes evt at være identisk med Valhal. Edda digtet Grímnismál bruger derimod navnet som værende landet hvor man finder Valhal.

Glasir/Glaser: Glasir var en lund med gyldent løv. Enkelte steder beskrives den dog som værende en skov med træer der har gyldne blade.

Gnipahulen: Dette var navnet på den grotte som hunden Garm var bundet ved. Grottens beliggenhed vides ikke 100% men bliver typisk ment at ligge tæt ved indgangen til Hel/Niflheim. Andre mener dog at indgangen til grotten er den samme som den til Hel.

Helhjem: Helhjem er modsætningen til Valhal og er jættekvindens Hel’s hjem. Helhjem kan sammenlignes med dødsriget fra andre mytologier og dem der ender der, er dem der dør strådøden.

Himmelbjerg: Heimdal’s hal som var beliggende i Asgård ved foden af broen Bifrost. Herfra bevogtede han broen mod Jætter der ønskede at trænge ind i Asgård.

Hlesey: Dette var en ø som menes evt at være Læsø. Den var beliggende nær Ægir og Ran’s hjem. Navnet stammer fra Ægir’s andet navn som er Hler.

Hnitbjerg: Navn på det sted hvor klipperne støder sammen og hvor Suttung gemmer sin mjød.

Hvergelmir: Hvergelmir eller Hvergelmer var brønden/kilden midt i Niflheim. Dette var et af de tre steder hvorfra Yggdrasil sugede sin kraft fra. Dragen Nidhug holdt til ved Hvergelmir hvor den åd af Yggdrasil’s rødder. Alle floder/elve udsprang fra Hvergelmir og blev kaldt Elivagar.

Ifing: Ifing er i den nordiske mytologi grænsefloden som skiller gudernes Asgård fra jætternes Jotunheim. Det siges at floden aldrig fryser til.

Jernskoven: Jernskoven er stedet hvor Fenrisulven fødte sit afkom af ulve.

Jotunheim: Dette var hjemsted for Jætterne. Det var et koldt og øde klippeland hvor næsten intet kunne dyrkes. I Jotunheim lå borgen Udgård hvor Thor kæmpede mod Elli. Jotunheim og Udgård bliver mange gange betegnet som værende et.

Leiptr: Leiptr var en å der flød fra kilden Hvergelmir under Yggdrasil’s rod. På bredden af Leiptr svor man eder. Navnet menes at betyde “lyn” eller “lynglimt”.

Midgård: Denne har sin egen side. Link: Midgård

Nidafjelde/Nidafjælde: Navnet på det område hvor hallen Sindre er beliggende.

Niflhel: Dette var et tåget og dunkelt sted beliggende dybt under dødsriget Hel. Niflhel er identisk med Niflheim.

Noatun: Dette var Njord’s hal der var beliggende ved havet i Asgård.

Okolner: Dette var stedet i Udgård hvor salen Brimer lå hvor Jætterne fejrede gudernes nederlag under Ragnarok.

Sindre: Hal beliggende i Nidafjelde. Hallen var bygget af rødt guld og tjente som bosted for de gode og sædelige mennesker.

Udgård: Dette var en borg beliggende i Jætternes hjemsted Jotunheim. Hersker over borgen var Udgårdsloki. Det var her Thor, Loki og Tjalfe kom op imod Jætterne i forskellige discipliner såsom hvem der kunne spise hurtigst. Jotunheim og Udgård bliver mange gange betegnet som værende et.

Urds brønd: Dette er brønden i Asgård, hvor en af asketræet Yggdrasils tre rødder ender. Her bliver roden passet af Nornerne Urd, Verdante og Skuld. Tørrer roden ud vil det betyde Ragnarok.

Valhal: Denne har sin egen side. Link: Valhal

Vanaheim: Dette var Vanernes rige før de sluttede fred med Aserne. En teori var at Vanaheim lå ved floden Don langt fra Asgård. I stedet for Vanaheim blev det kaldt Vanaquisl men denne teori blev opgivet.

Vidi / Landvidi: Dette var det fredsfyldte land/sted hvor Vidar havde sin hal i Asgård.

Vimur: Vimur var det største vandløb/elv i den nordiske mytologi. Thor og Loki skulle på et tidspunkt krydse denne elv på deres færd. Da de nåede halv vejs over steg elvens vandstand lige pludselig faretruende. Længere oppe stod jættepigen Gjalp med et ben på hver side af elven og tissede. Det var det som fik vandstanden til at stige og da Thor fik øje på det kastede han en sten efter hende.

Vingolf: Vingolf eller Vingolv var ifølge Snorre’s Edda en smuk hal beliggende i Asgård. Hallen husede Asynjerne som kom her for at konversere.

Von: Dette var en elv der opstod af den fråde der flød fra Fenrir’s gab da Aserne stak et sværd i gabet på ham.

Ydalir: Dette var Ull’s bolig som var beliggende i Asgård.