Romersk Arkitektur

Decastyle: Dette er et tempel med 10 søjler ved hoved facaden. Det
eneste eksempel i Rom på et decastyle tempel er Hadrian’s tempel for Venus Felix og Roma Aeterna.

Hexastyle: Dette er et tempel med 6 søjler ved hoved facaden.

Octastyle: Dette er et tempel med 8 søjler ved hoved facaden.

Prostyle: Tempel hvor der kun er søjler foran men ikke langs siderne.

Tetrastyle: Dette er et tempel med 4 søjler ved hoved facaden.