Nordiske Guder

Balder: Balder er den nordiske lysgud. Endvidere er han gud for foråret, renheden, skønheden og retfærdigheden. Han er søn af Odin og Frigg. Broder er han til Høder og Hermod. Hans hustru er Nanna med hvem han har barnet Forseti.

Bure: Bure var gudernes stamfader. Han blev slikket frem af en salt isblok af den hellige ko Audhumle. Første dag kom håret frem, anden dag hovedet og tredje dag kom hele Bure frem. Bure staves desuden også Buri og var fader til Borr.

Dag: Denne gud var en personificering på dagen hvilket også tydeligt ses på hans navn. Han var en søn af jættekvinden Nat og Asen Delling. Til hustru valgte han den skønne Thora. Af sin moder fik han en kærre og af Odin fik han hesten Skinfaxe. Skinfaxe’s manke kunne oplyse hele verden og når han dagligt kørte over himlen forvandlede han nat til dag.


Delling: Delling er As og morgenrødens gud. Han er gift med jættekvinden Nat som også er hans moder. Sammen har de sønnen Dag. Delling vogter desuden Brejdablik.

Forsete: Denne har sin egen side. Link: Forsete

Frej: Denne har sin egen side. Link: Frej

Heimdal: Heimdal var en nordisk skytsgud. Han var søn af 9 jættesøstre som alle ansås for at være jomfruer. Han fungerede som “Gudernes vogter” og holdte derfor vagt på Himmelbjerget ved regnbuebroen Bifrost. Herfra skulle han forkynde Ragnaroks begyndelse ved at blæse i hans Gjallarhorn. Grunden til at han var så god som vagt var at han havde brug for mindre søvn end en fugl. Han så lige godt hvad enten det var nat eller dag og kunne se hele 100 mil frem. Desuden hørte han så god at han selv kunne høre græsset gro. I den sidste kamp ved Ragnarok var det sagt at han og Loki ville dræbe hinanden.

Høder: Høder var den blinde gud som bedømte folk på deres indre værdi i stedet for deres udseende. Han var søn af Odin og Frigg og broder til Balder og Hermod.

Høder var den som uvident skød Balder med den dødelige misteltens kvist da Loki fortalte ham i hvilken retning han skulle skyde. Som hævn over dette dræbte hans halvbroder Vali ham. Efter Ragnarok vil både Høder og Balder vende tilbage og derved blive forsonet også herske sammen i den nye verden.

Hønir: Hønir er den nordiske vandgud. Sammen med Odin og Lodur skabte han det første menneskepar; Ask og Embla. Samtidig gav de menneske parret forstand og følelser. Sammen med Mimir blev han efter fredsslutningen mellem Aserne og Vanerne sendt til Vanerne som gidsel.

Lodur: Lodur er gud for frugtbarhed og menneskeligt fællesskab. Desuden en germansk ildgud. sammen med Odin og Hønir skabte han det første menneskepar; Ask og Embla. I egenskab af ildgud gav han dem det varme blod, hørelse og den sunde kulør. Endvidere gav han dem også sproget. Nogle mener han er identisk med Loki. Lodur er Ve, Odins ene bror.

Loki: Denne har sin egen side. Link: Loki

Odin: Denne har sin egen side. Link: Odin

Satære: Guddom for landbrug som menes at være et alter ego for Loki.

Sommer: Dette var en af de tidlige guder. Han var elsket af alle på nær af guden Vinter.

Svåsud: Dette var en smuk og mild gud. Han var endvidere fader til Sommer.

Thor: Denne har sin egen side. Link: Thor

Ull: Denne har sin egen side. Link: Ull

Vali: Dette var en nordisk hævngud. Han var søn af Odin og Rind. Kun en nat gammel hævnede han sin halvbroder Høder’s død ved at dræbe sin halvbroder Balder. Efter Ragnarok blev det sagt at han ville vende tilbage sammen med sin halvbroder Vidar til hvad der skulle være den nye fredens verden.

Vidar: Søn af Odin og jættekvinden Grid. Ved Ragnarok er han bestemt til at hævne sin fader Odin’s død ved at dræbe Fenrisulven. Han selv overlever og bor i det fredsfyldte Vidi. Hans navn betyder “den vidt herskende” og han blev anset som værende en tavs og tilbagetrukken gud.

Vili: Vili var en nordisk urgud og søn af urjætteparret Borr og Bestla. Af brødre havde han Ve og odin som han skabte det første menneskepar (Ask og Embla) sammen med. Vili var den som gav dem forstand og evnen til at bevæge sig. Engang da Odin var borte gjorde han og Ve Odin’s hustru Frigg til deres fælles hustru. Dette var dog kun for en tid for da Odin kom tilbage måtte de vige pladsen.

Våsud: Dette var en meget uvenlig gud der var grum og kold af sind. Han var fader til Vindsval og farfar til Vinter.

Ættefylgjer: Dette var navnet på nogle skytsguder som var knyttet til en bestemt slægt.