Hinduistiske Ting

Amrit: Dette var en guddommelige drik som menes at være en blanding af vand, mælk og evt. honning. Drikken blev til da mælkeoceanet blev kærnet under Vishnus’ 2. avatara som Kurma. Drikken blev guddommelig gjort da guderne badede i den i templerne.

Nupura: En special slags anklet med små klokker som afgiver en behagelig lyd når bæreren bevæger sig.