Græske Nymfer

Amaltheia: Dette var en nymfe der i skikkelse af en hun ged diede den nyfødte Zeus på øen Kreta. Det ene af hendes horn blev et symbol på guddommelig velsignelse da det blev til overflødighedshornet “Cornu Copiae”. Hun blev som tak sat på himlen som stjernen Capella.
Andre stavemåder: Amalthea.

Amphitrite: Denne har sin egen side. Link: Amphitrite

Arethusa: Denne har sin egen side. Link: Arethusa

Chryse: Om denne nymfe vides ikke meget men myter fortæller dog at hun ønskede sex med Philoktetes som afslog hende. Afslaget huede hende ikke og hun sendte derfor en slange der bed ham. Hun siges at have været en datter af Palles som blev gift med Dardanus. Hun skænkede hendes mand 2 sønner; Idaeus og Deimas.

Cyane / Kyane: Dette var en græsk nymfe hvis navn betyder mørke blå. Hun havde sit eget lille springvand eller sø og ifølge Ovid var hun den eneste som satte sig op imod Hades da denne voldtog Persephone. Da hendes forsøg på at redde Persephone mislykkedes blev hun opløst af sine egne tårer og blev til det vand der flyder i søen. Hun er desuden hustru til floden Anapos.

Echo: Denne har sin egen side. Link: Echo

Eidothea: Dette var en havnymfe, gudinde og datter af havguden Proteus. Hun var den som rådgav Menelaos om hvordan han kunne fange Proteus så han kunne få hjælp til at komme fra Faros.

Eurydike: Denne har sin egen side. Link: Eurydike

Galateia: Galateia eller Galatea var en græsk havnymfe og en af de skønneste af de 50 nereider. Hun var datter af Nereus og okaeniden Doris. Galatea elskede Akis men denne blev dræbt med en klippeblok af Polyphemos der selv ville have Galateia.

Kallisto: Denne har sin egen side. Link: Kallisto

Kalypso: Denne har sin egen side. Link: Kalypso

Kamarina: Nymfe for en sø der lå ved byen der bar hendes navn (Kamarina). Hun var datter af Okeanos. Afbildet blev hun på mønter hvor hun typisk var ridende på en svane. Det var meget almindeligt at flodguden Hipparis var afbildet på modsatte side af selvsamme mønt. Dette værende fordi hans flod udløb i hendes sø og man derfor så dem som værende forbundet.

Kupara: Dette var en siciliansk nymfe.

Maia: Denne har sin egen side. Link: Maia

Mintha: Denne har sin egen side. Link: Mintha

Neda: Neda var navnet på den ældste nymfe der sad ved Rhea’s barselsseng og hun var den der fik ansvaret for at bære Zeus til Kreta. Rhea navngav en flod efter hende.

Nemea: Dette var en datter af Asopos selvom nogle myter beretter at hun skulle være en datter af Zeus og Selene. Hun var en vandnymfe og blev forbundet med den sø der forbinder Sikyon og Korinth. Byen Nemea blev opkaldt efter hende og det er også der Herakles slog den Nemæiske løve ihjel. På vaser er Nemea afbildet hvor hun bringer vand til helten efter kampen. Hun menes at have været moder til Archemoros i vis ære de Nemæiske lege blev startet.

Ondine: Denne har sin egen side. Link: Ondine

Plejaderne: Disse har deres egen side. Link: Plejaderne