Zeus’ Elskerinder

Antiope: Denne har fået sin egen side. Link: Antiope

Danae: Denne har fået sin egen side. Link: Danae

Europa: Denne har fået sin egen side. Link: Europa

Eurynome: Eurynome var en græsk havnymfe, mere nøjagtigt en Okeanide. Foruden det fungerede hun også som flodgudinde. hun var datter af titanparret Okeanos og Tethys og med Zeus var hun moder til Chariterne.

Io: Io var en græsk Hera præstinde og en af Zeus’ utallige elskerinder. Hun er datter af flodguden kong Inachos og med Zeus er hun moder til Epaphos. Engang overraskede Hera de to elskende og i raseri forvandlede hun Io til en hvid ko. Efter at have forvandlet Io gav hun hende i den 100-øjede Argos’ varetægt. På befaling fra Zeus gød Hermes søvn over Argos og befriede Io. Derefter sendte Hera en bremse som jog Io (koen) fra land til land. På hendes vej kom hun f.eks. over det efter hende opkaldte stræde Bosporos som betyder kvægovergang eller vadested. Tilsidst nåede hun Ægypten hvor hun fik sin menneskeskikkelse igen og fødte Epaphos som blev Ægyptens stamfader.

Leda: Denne har fået sin egen side. Link: Leda