Græske Helte & Heltinder

Achilleus: Denne helt har fået sin egen side. Link: Achilleus

Alkestis: Alkestis er en græsk heltinde der valgte døden for at redde hendes kærlighed. Da hendes mand skulle dø valgte hun at dø i hans sted. Herakles så dette som værende en handling gjort ud af troskab og bortrev hende derfor fra Thanatos. Derefter førte han hende tilbage til hendes familie.

Alkmene: Denne heltinde har fået sin egen side. Link: Alkmene

Amphion & Zethos: Begge var græske helte og grundlæggere af Theben. De var tvillingesønner af Antiope og Zeus. Amphion blev opfostret af Muserne og var derfor en mester i sang og strengespil. Ved opførelsen af Theben fik han stenene til at adlyde tonerne af hans lyre. Da Amphion mistede sin elskede hustru Niobe og alle deres børn begik han selvmord. Zethos derimod var hyrde og jæger. Endvidere var han gift med Thebe.

Andromeda: Denne heltinde har fået sin egen side. Link: Andromeda

Antigone: Antigone var en græsk prinsesse og heltinde. Hun var datter af Ødipus og Jokaste, og søster til Eteoklas, Polyneikes og Ismene. Efter hendes mor havde hængt sig og hendes fader revet sine øjne ud ledsagede hun sin blinde fader på hans rejse gennem Grækenland indtil han døde. Da hun senere kom tilbage fandt hun hendes broder Polyneikes død og begravede ham mod hendes onkels kong Kreon forbud. Som straf blev hun levende muret inde i en klippehule. Hendes fætter og trolovede Haimon som var Kreon’s søn prøvede at befri hende men på det tidspunkt havde hun allerede hængt sig. Haimon begik selvmord efter at have fundet hende død.

Bellerofon: Denne helt har fået sin egen side. Link: Bellerofon

Dido: Denne heltinde har fået sin egen side. Link: Dido

Elektra: Elektra var en af de græske heltinder. Hun var datter af Agamemnon og Klytaimestra, søster var hun til Iphigeneia, Chrysothemis og Orestes. Som ægtemand valgte hun Pylades. Af sin moder og dennes elsker Aigisthos blev hun udsat for mange fornedrelser og da det blev hende for meget ansporede hun sin broder Orestes til blodhævn.

Epimetheus: Denne heros var søn af titanparret Japetos og Klymene. Broder var han til Prometheus og Atlas. Trods hans broder Prometheus’ advarsler tog han imod Zeus’ gave og giftede han sig med Pandora hvilket udløste alskens ulykker over menneskene. Fader var han til Pyrrha.

Hektor: Han var den ældste søn af Priamos, kongen af Troja. Han var den tapreste af de trojanske krigere og ingen havde nogensinde overvundet ham før han ved en fejltagelse dræbte Patroklos, Achilleus’ nære ven. Derefter blev han opsøgt af Achilleus som dræbte ham og slæbte hans lig rundt om Patroklos’ grav i 12 dage.

Herakles: Denne helt har fået sin egen side. Link: Herakles

Ikarios: Denne helt har fået sin egen side. Link: Ikarios

Ikaros: Denne helt har fået sin egen side. Link: Ikaros

Iphigeneia: Denne heltinde har fået sin egen side. Link: Iphigeneia

Jasion: Jasion var en halvgud og en dødelig heros fra Troja. Han var søn af Zeus og Plejaden Elektra. Broder var han til Dardanos og han skulle have været Demeter’s elsker. Han endte sine dage af et af Zeus’ lyn.

Jason: Denne helt har fået sin egen side. Link: Jason

Koronis: Denne heltinde har fået sin egen side. Link: Koronis

Meleagros: Meleagros eller Meleager på latinsk var en heros som deltog i Argonautertoget og den Kalydoniske jagt. Hans navn betyder “jagtven” og han var en søn af kong Oineos og Althaia. Hans hustru var Kleopatra. Kun 7 dage gammel blev det spået af moirerne at han ville dø når brændet på ildstedet brændte ud. Derfor skyndte hans moder at tage brændet ud og gemme det. Efter Meleagros havde nedlagt det Kalydoniske vildsvin røvede Althaia’s brødre skindet fra det hvilket gjorde at Meleagros dræbte dem. Althaia smed i sin vrede derover brændet på ildstedet hvorefter Meleagros døde. Hans moder og hustru græd så meget over hans død at Artemis forvandlede dem begge til perlehøns.

Odysseus: Denne helt har fået sin egen side. Link: Odysseus

Penelope: Denne heltinde har fået sin egen side. Link: Penelope

Triptolemos: Dette var en heros og en stifter af de Eleusinske mysterier. Han var søn af kong Keleos og dronning Metaneira. Efter gudinden Demeter havde givet ham det første hvedekorn, underviste hun ham i agerbrug.