Nordiske Jætter

Aurvandil: Aurvandil var en jætte som efter en tur i en iskold elv frøs til is og kom til Jotumheim. Derfra hentede Thor ham så tilbage. Aurvandil blev puttet i en kurv som Thor bar men undervejs kom Thor til at brække Aurvandil’s ene tå af. Thor tog tåen og kastede den op med himlen hvor den blev hængede som en klart lysende stjerne.

Angrboda: Angrboda eller Angerboda var en jættekvinde hvis navn betød “den sorgvarslende”. Sammen med Loki avlede hun tre uhyrer. Disse uhyrer var Fenrir, Midgårdsormen og Hel. Da guderne hørte om deres fødsel og grumme varsler der betød død besluttede de at tage dem. Fenrir blev lænket, Midgårdsormen smidt i havet og Hel blev smidt ned i dødsriget.

Baugi: Baugi eller Bauge var en nordiske jætte og en broder til Suttung. Da den forklædte Odin engang kom til hans gård hjalp han ham med at stjæle Skjaldemjøden ved at bore en gang igennem bjerget til hvor skatten var.

Beli: Beli var en nordisk jætte og var søn af Gymir og Aurboda. Endvidere var han broder til Gerd. Der blev sagt at han ved Ragnarok ville kæmpe mod den våbenløse gud Frej og til sidst blive dræbt med et hjortegevir.

Bestla: Dette var en urjætte og gudernes stammoder. Hun var datter af kæmpen Bøltorn og var hustru til Borr. Sammen med Borr havde hun sønnerne Odin, Vili og Ve. Betydningen af hendes navn siges at være “hende der giver bast”.

Bøltorn: Jætte og morfar til Odin i kraft af at han var fader til Bestla.

Elli: Denne har fået sin egen side. Link: Elli

Farbaute: Selve navnet betyder “ham der slår hårdt”. Både han og hans kone Laufey var jætter. Sammen havde de sønner Loki, Helblinde og Byleist hvoraf Loki er den mest kendte. Farbaute sendte et lyn afsted der ramte hans kone hvorefter Loki blev født.

Fenja: & Menja: Disse har fået deres egen side. Link: Fenja & Menja

Geirrødr: Geirrødr var en jætte der på Thor’s færd til Geirrødr gård blev besejret. For at sætte Thor på styrkeprøve slyngede Geirrødr en glødende jernbolt mod Thor men denne greb den og slyngede den tilbage. Hurtigt gemte Geirrødr sig bag en jernsøjle men bolten gik igennem først søjlen, så Geirrødr og væggen for til sidst at lande i jorden.

Gilling: Denne har fået sin egen side. Link: Gilling

Gjalp: Dette var en datter af jætten Geirrød og en søster til Grejp. Gjalp tissede engang i Vimur så Thor og Loki var ved at drukne. Da Thor efter ankom til deres gård, satte han sig i en stol. Stolen begyndte at hæve sig under ham og han brugte stokken Gridavold til at tvinge den ned. I det han tvang den ned brækkede han ryggen på Gjalp og Grejp som sad under stolen.

Gunlød: Gunlød var en datter af Suttung. Hun blev af sin fader sat til at skulle passe på Skjaldemjøden. Odin som havde bedt Suttung om en slurk og fået et nej krøb i slangeham hen til Gunlød. For at smage mjøden bad Gunlød ham tilbringe tre nætter hos hende. Efter de tre nætter drak Odin al Skjaldemjøden i tre slurke og flygtede. En ting efterlod Odin dog for ni måneder senere fødte Gunlød barnet Brage.

Gymer: Rig bjergjætte og med Aurbode far til Gerd. Nogle mener at han evt er den samme som havjætten Ægir. Andre stavemåder: Gymir.

Hrym: Ifølge Snorres Edda var denne jætte styrmand på langskibet Naglfar under Ragnarok, mens han ifølge Vølvens spådom bare var en skjoldbevæbnet jætte der stod ved Loki’s side mens denne styrede skibet.

Hu: Dette var en nordisk jætte som Thor, Loki og Tjalfe mødte i Udgård. Hu vandt i det han ikke var mere end illusionen af tanken og intet kunne være hurtigere end tanken. Første gang Hu vendte sig så han Tjalfe, anden gang han vendte sig var Tjalfe et pileskud skud væk og tredje og sidste gang var Tjalfe ikke en gang nået midten af banen.

Hyrrokin: Hyrrokin var en jættekvinde som hjælp med at skubbe Balder og Nanna’s gravskib (Ringhorn) ud i vandet. Hendes rejsedyr menes at have været en ulv til at ride på og en hugorm som tømme. Andre navne: Hyrrokken.

Hærsvælg: Dette var en nordisk jætte hvis navn menes at betyde “ligsluger”. Yderst mod nord sad han i skikkelse af en ørn og skabte de kolde vintre ved at baske med sine vinger. Hans navn staves på mange måder som f.eks. Hræsvelgr, Hræsvælg & Hræsvelger.

Jarnsaxa: Jarnsaxa var en af Thor’s mange friller og desuden navnet på en af de ni møer. Hun fik sammen med Thor børnene Modi og Magni.

Laufey: Dette var en jættekvinde og en moder til Loki. Hun fik Loki, Helblinde og Byleist sammen med Farbaute.

Mimer: Mimer er den jætte som vogter sin brønd Mimers brønd som indeholder visdommens vand. Det er også et af de steder hvor asketræet Yggdrasil har en af sine tre rødder. Mimer fik sit hoved hugget af da Vanerne sluttede fred med Aserne. Siden da har Odin rådspurgt hans hoved på bunden af brønden. Dette kunne f.eks. være om hvornår Ragnarok ville komme.

Mokkurkalfe: Dette var en jætte lavet af ler. Hrunger lavede ham til brug i hans blodige tvekamp med Thor. Hele 9 mil høj var han med et bryst der var 3 mil bredt. Fordi han var så stor fik han hjertet fra en hoppe. Enkelte beretninger fortæller at af bar skræk for Thor tissede han i bukserne da han så ham. Tjalfe som Thor havde medbragt vandt over Mokkurkalfe.

Rimturser / Turser: Ifølge skabelsesmyten var Rimturserne eller Turserne som de også kaldtes en gammel jætteslægt som nedstammede fra urjætten Ymer.

Skadi: Denne har fået sin egen side. Link: Skadi

Skrymsli: Dette var en nordisk jætte som slog en bonde i skak. Derved vandt han ejendomsretten over bondens søn som han bestemte sig for at spise. Bonden bad om hjælp fra Thor, Høner og Loki. Odin gjorde drengen så lille som et hvedekorn for at skjule ham for Skrymsli. Denne lod sig dog ikke narre og Høner forvandlede derfor drengen til et fjerdun på en svanes hals. Heller ikke dette lod jætten sig narre af og Loki tog over. Denne forvandlede drengen til et æg i en fiskerogn. Også denne gang opdagede Skrymsli bedraget og Loki slog ham derfor ihjel og reddede derved bondens søn.

Surt: Denne har fået sin egen side. Link: Surt

Thrivaldi: Dette var en 3 hovedet jætte som Thor kløvede hovederne af under kamp.

Vafthrudnir / Vaftrudner: Denne har fået sin egen side. Link: Vafthrudnir / Vaftrudner