Hinduistiske Ord forklaring

Goloka: Dette er en nyere tilføjelse til de 7 himmelregioner der
kendtes fra Triloka. Vishnu lever i denne himmelverden og her er også Krishna og Radha evigt forenet.

Kala: En indisk/vedisk personifikation af tiden som en kosmisk kraft. Nævnt i Antarvaveda’en. Kala var ifølge denne tanke sin egen far og derfor også sin egen søn.

Mandir: Dette ord bruges både om hindutemplerne men er også navnet på det lille husalter som befinder sig i enhver troende hindus hjem. To gange om dagen udføres et så kaldt Puja ved dette alter. Selve ordet betyder “Døren til sindets indre”.

Pancha: Magisk og mystisk tal som især associeres med Shiva.

Punarajati: Betegnelse for genfødsel. For Hinduerne betyder genfødsel meget for på den måde kan man gennem en lang række erfaringer opnået i talrige liv nå til menneskets fuldkommenhed.