Egyptiske Gudinder

Amaunet: Denne har sin egen side. Link: Amaunet

Hatmehit: Denne har sin egen side. Link: Hatmehit

Hemsut: Disse har deres egen side. Link: Hemsut

Hesat: Dette var en egyptisk kogudinde som i Atfih blev dyrket som den første ko. hun blev desuden anset som værende en gudinde for mælk i det hun bragte sin mælk til folket. Mælken blev kaldt “folkets øl”. hun var moder til Apis og Mnevis men tog sig også af gudernes børn. En myte om kongens guddommelige fødsel beretter at kongebarnet diede hos Hesat. Det mentes desuden at hun fødte kongen i form af den gyldne kalv. Hesat blev typisk afbildet som den syvfoldige hvide ko og hendes navn menes måske at betyde “den skrækkelige”.

Juesaes: Umiddelbart er dette en fiktiv gudinde der er blevet til for at forklare enkelte ting. Hun var en personifikation på gudehånden som Atum brugte ved masturbering og derved befrugtede sig selv hvilket skabte verden. En myte fortæller at hun opstod af Geb´s isse lidt i stil med fødslen af den græske gudinde Athene. Undertiden nævnes hun som værende moder til Re/Ra.

Junit: Dette var en lokalgudinde fra byen Tuphium beliggende ved Theben. Hun menes oprindeligt at have været en personifikation af en hellig søjle men smeltede efterhånden stille og roligt sammen med Month og Sobek.

Kebechet: Kebechet var en gudinde for oversømmelser. Desuden var hun en personifikation af vandet der blev benyttet i dødekultens rensningsritualer. Hun var Anubis’ datter og hjalp kongen med hans opstigning til himlen. Hun blev afbildet som en slange.

Mafdet: Mafdet eller Mafedet var en gudinde for straf i form af hævn. Hun fungerede desuden som skytsgudinde imod slanger og var en personifikation på den straffende myndighed i forbindelse med et henrettelses apparat. Hendes navn betyder “hun som klatrer op” og var lige hvad hun gjorde. Typisk blev hun afbildet som et katteagtigt rovdyr der klatrede op af en henrettelsespæl. Hver nat hjalp hun de afdøde på deres rejse gennem underverden og hver nat overmandede hun den onde slange Apophis.

Menchit: Dette var en løve- og krigsgudinde hvis navn menes at betyde “slagterinden”. Hun dannede sammen med sin mand Chnum og sin søn Hike en triade i Latopolis (Esneh).</p> Typisk blev hun afbildet som en løveog blev identificeret med Sachmet og Tefnut. Senere smeltede hun sammen med Neith og blev til Neith-Menchit.

Meresger / Merit-seger: Denne har fået sin egen side. Link: Meresger / Merit-seger

Naunet: Denne har fået sin egen side. Link: Naunet

Nekhbet: Dette var en gribbegudinde fra det Øvre Egypten som i vide kredse blev betragtet som en modergudinde. Senere blev hun også anset som gudinde for fødsel. Nekhbet blev ofte afbildet med udbredte vinger holdende evighedssymbolet i sine kløer. Sammen med gudinde Wadjet beskyttede hun den regerende Pharao. Hendes kult ved El Kab er nu næsten ødelagt.

Nepit: Nepit var en egyptisk korngudinde der siden det Nye Rige blev set som det kvindelige modstykke til kornguden Neper. Normalt blev hun afbildet som menneske med neg på hovedet men det skete at hun blev afbildet som slange eller med slangehoved.

Pachet: Dette var en ørken- og løvegudinde. Hun havde skarpe øjne, spidse kløer og brugte natten på at rive føde til sig. Pachet blev afbildet med løvehoved og hendes kultsted lå i nærheden af Beni Hassan. Hun blev identificeret med Urthekau.

Qadesh: Denne har fået sin egen side. Link: Qadesh

Renpet: Egyptisk gudinde for nytåret som blev afbildet som en ung kvinde med et palmeblad.

Selkis: Denne har sin egen side. Link: Selkis

Shentait: Dette var en Egyptisk skytsgudinde for de døde. Hun blev typisk afbildet som en ko med en solskive og hen mod sentiden blev hun forenet med gudinden Isis.

Sopdet: Denne har sin egen side. Link: Sopdet

Tauret: Denne har sin egen side. Link: Tauret

Unut: Dette var en Egyptisk skytsgudinde med knive og en underverdensdæmon. Hun var fra Hermopolis og var desuden en haregudinde som også blev afbildet som hare.

Wadjet: Wadjet var en kobragudinde fra det Nedre Egypten der skænkede frugtbarhed og fik jorden til at grønnes. Da Horus blev opfostret i skjul fungerede Wadjet som hans barnepige og forblev hans skytsgudinde. Hun var desuden også skytsgudinde for alle døde. Hendes hovedkultsted i Buto var berømt for dets orakel. Typisk blev hun afbildet som en kobra parat til at angribe men undertiden også som løvinde. Sammen med Nekhbet skyttede hun den regerende Pharao. Hun blev senere identificeret med den græske Leto og gik også under navnet Uto.

Wenet: Dette var en gudinde tilbedt i det 15. øvreægyptiske nome. Navnet betyder hare og gudinden har da også haren som sit hellige dyr. Hun blev afbildet i menneskeskikkelse bærende på hovedet en sandart med en liggende hare.

Wosret: Dette var en skytsgudinde for den unge Horus. Hun blev dyrket i Theben og blev senere identificeret med Isis og Hathor. Hendes navn blev til tider stavet Wosyet og menes at betyde “den stærke” eller “hende som er stærk”.