Egyptiske Områder

Earu: Dette var et land i det hinsidige. Det lå i den østlige del af himlen og var et lyst og venligt dødsrige. Earu var modsætningen til det dunkle Duat som lå i vest. Efter at have fået en gunstig dom hos dødsguderne forventede man et efterliv fuldt af alle behagelighederne fra livet på jorden.

Luxor: Moderne navn for det sted hvor den ældgamle by Waset lå. Grækerne kaldte byen for Thebes.