Hinduistiske Andre

Gopier: Disse har fået deres egen side. Link: Gopier

Issaki: Meget vides ikke om denne person andet end at den blev afbildet bærende på et hovedløst barn.

Kinnaras: Åndevæsner der desuden også underholdte guderne med musik og dans i forbindelse med deres funktion som himmelske musikanter. De indgår i Kuberas følge og regnes for at høre til Gandharvaerne. Når de blev afbildet var det med menneske overkrop og en fugle underkrop holdende en lut i hånden. Andre stavemåder: Kimnaras, Kinnaris.

Manthara: Pukkelrygget tjener som overtalte Kaikeyi som var den yngste af Dasharatha’s hustruer til at gå imod Rama.

Mena: Dette var en nymfe som der hersker lidt tvivl om når det kommer til hendes familieliv. Enten var hun hustru til Vishvamitra og derved moder til Shakuntala eller og så var hun hustru til Himavats og moder til Ganga, Parvati og Mainaka.

Mithuna: eller Maithuna var betegnelsen for et elskovspar som typisk blev afbildet under samleje og symbolicerede Kama (forløsningsmålet). Parret hed Kama og Rati og når afbildet så man ofte Chinnamasta stående på parret.

Radha: Denne har fået sin egen side. Link: Radha

Shachi: Indra’s kone hvis navn menes at betyde “guddommelig kraft”. Hun er datter af af Daitya Puloman. Hun blev valgt som Indra’s hustru grundet hendes skønhed og vellyst. Desuden regnes hun for en af Saptamatrikas’nerne eller en af de 7 moder gudinder. Andre navne: Indrani, Shaci & Aindri.

Shatrughna: Søn af Dashartha og Sumitra og derved tvilling til Lakshmana. Desuden halvbror til Rama. Hans navn betyder: Ødelægger af fjender.

Sumitra: Dette var Dasharatha’s hustru og moder til tvillingerne Lakshama og Shatrughna.

Yashoda: Hyrdinde og hustru til Nanda som blev plejemor for Krisna og Balarama. Denne blev bragt til hende af Vasudeva så hun kunne gemme ham for Kamsa. Det siges desuden at hun beskyttede Krisna mod den kvindelige dæmon Putana.