Egyptiske Guder

Aah-Djuhty: Gud for ny månen. Han er en sammensmelting af de to måneguder Aah og Thoth.

Amset: Dette var et af Horus’ 4 børn der vogtede ligets/mumiens indre organer. Han blev anset som en menneskehovedet kanopegud og blev sat i forbindelse med det sydlige verdenshjørne. Som skytsgud for det døde legeme var hans opgave at vogte leveren af liget. Hans navn staves undertiden: Mesti, Imsety, Imesty.

Anubis: Denne har sin egen side. Link: Anubis

Asch: Dette var en ørkengud og en “forvalter”-gud af de kongelige vinmarker. Han blev æret som “Libyens herre”. Typisk blev Asch afbildet med Seth-dyrets hoved og med falke- eller menneskekrop.

Aton: Denne har sin egen side. Link: Aton

Bata: Bata er en gud fra Sako som optræder “historien om de to brødre”. Han regnes for Anubis’ yngre broder og ifølge historien skulle Anubis’ kone have prøvet at forføre ham. Bata blev typisk afbildet i tyreskikkelse.

Chepre: Denne har sin egen side. Link: Chepre

Djebauti: Dette var som navnet antyder en lokalgud fra byen Djebaut. Han blev afbildet som hejre siddende på en pæl og blev senere identificeret med Horus.

Duamutef: Dette var et af Horus’ 4 børn der vogtede ligets/mumiens indre organer. Han blev anset som en sjakalhovedet kanopegud og blev sat i forbindelse med det østlige verdenshjørne. Som skytsgud for det døde legeme var hans opgave at vogte maven af liget. Hans navn menes at betyde “han som ærer sin moder”.

Hah: Dette var en luft- og tidsgud. En personifikation af det uendelig luftrum der udspændt over jorden holder himlen oppe. I sig rummer Hah “årmillionerne” hvilket var en legemliggørelse af tidens uendelighed. Det var også et udtryk for evigt liv og gudernes gave til kongen. Billedtegnet for hah er anvendt i betydningen “million”.

Hapi: Dette var et af Horus’ 4 børn der vogtede ligets/mumiens indre organer. Han blev anset som en abehovedet kanopegud og blev sat i forbindelse med det nordlige verdenshjørne. Som skytsgud for det døde legeme var hans opgave at vogte lungerne af liget.

Hemen: Hemen var en egyptisk falkegud som blev dyrket i Hesfun (Asphynis). Han blev identificeret med Haroeris og hans kvindelige modstykke var Hemenet.

Henkhisesui: Egyptisk gud for østen vinden. Han blev afbildet enten med krop som en skarabæ med et sæt vinger eller med en mands krop med 2 sæt vinger. Afbildet med mandekrop holdte han et Ankh i hver hånd.

Herishef: Dette var en gammel frugtbarhedsgud hvis navn betyder “han som er på sin sø”. Af den græske historiker Plutarch blev han kaldt for Arsaphes. Når han blev afbildet som vædder med en solskrive på hovedet blev han associeret med solguden Re/Ra, mens han når han blev afbildet med Atef kronen blev associeret med dødsguden Osiris.

Hez-ur: Baviangud hvis navn også betyder ”den store hvide”. Han er kendt fra det gamle kongerige og var anset som værende en manifestation af Thot. Andre stavemåder: He Zur.

Horus: Denne har sin egen side. Link: Horus

Hutchaiui: Egyptisk gud for vesten vinden. Han blev afbildet med en mands krop og en slanges hoved. Han havde 2 sæt vinger og holdte et Ankh i hver hånd.

Ihi: Ihi var en musikgud og en personifikation af lyden fra instrumentet Sistrum. Han blev desuden set som en herre over Sistrumspillet som fordrev de onde magter. Han var en søn af Hathor og Horus og blev typisk afbildet som en dreng med Sistrum og Menat.

Isdes: Dette var en dødsgud. Han fungerede som de dødes dommer i underverdenen. Isdes blev kaldt for “vestens herre” og blev ligestillet med Thot og Anubis.

Kebeksenuef: Dette var et af Horus’ 4 børn der vogtede ligets/mumiens indre organer. Han blev anset som en falkehovedet kanopegud og blev sat i forbindelse med det vestlige verdenshjørne. Som skytsgud for det døde legeme var hans opgave at vogte tarmene af liget. Hans navn staves undertiden: Kebechsenef, Qebesenef.

Kemwer/Kemur: Dette var en sort tyre- og himmelgud. Han blev dyrket i Athribis og blev identificeret med Chentechtai og Osiris. Hans navn menes at betyde “Store Sorte”.

Khnum: Denne har sin egen side. Link: Khnum

Kis: Dette var en lokalgud i byen Kusae. Hans navn betød betvingeren/tæmmeren og han blev typisk afbildet gribende om halsen på to dyr. Dyrene er blevet nævnt som værende giraffer, slanger eller drager.

Mahes: Søn af kattegudinden Bastet og selv løvegud. Oprindeligt forbundet med hans kultsted i Leontopolis i det sydlige Egypten. Senere blev der i hans ære bygget fristeder/helligdomme i både Bubastis og den græske by Miysis. Han blev anset som “slagtningens herre” idet man mente at han frydede sig over udgydt blod. Navnet Mahes betyder “løven med det vilde blik”. Typisk blev han afbildet med løvehoved og af andre navne kan nævnes: Miysis, Mihos.

Menyu: Dette var en gammel egyptisk gud for ørkenen som menes at have være søn af Isis. Han blev tilbedt ved Coptos og er nævnt på Palermo stenen.

Mesenty: Gud og herre over al skabelse. Et af Ptah’s andre navne.

Min: Denne har sin egen side. Link: Min

Neper: Denne har sin egen side. Link: Neper

Onuris: Denne har sin egen side. Link: Onuris

Qebui: Denne har sin egen side. Link: Qebui

Sepa: Sepa som betyder tusindben var en skytsgud imod vilde og giftige dyr. Hans kult var i Heliopolis og vejen fra der og til nekropolerne ved Gizeh blev i sentiden kaldt for Sepa’s vej. Senere smeltede han sammen med Osiris og blev til Osiris-Sepa og der findes derfor skrifter om ham værende en dødsgud.

Sesmu: Olie og vin presnings gud som tog imod de døde. Syndere rev han hovedet af og pressede i hans vin presse mens han tilbød de gode vin at drikke. Andre stavemåder: Sesemu, Sezemu.

Shed: Dette var en gud som hjalp folk i nød. Desuden fungerede han som en skytsgud mod vilde dyr. De vilde dyr jagede han med bue og pil fra hans vogn. Ved hjælp af besværgelser blev hans hjælp sikret. Hans navn menes at betyde “befrieren” eller “besværgeren”.

Shehbui: Denne har sin egen side. Link: Shehbui

Sobek: Denne har sin egen side. Link: Sobek

Sopdu: Denne har sin egen side. Link: Sopdu

Tatjenen: Denne har sin egen side. Link: Tatjenen

Uneg: Dette var en plantegud som understøttede himlen. Han var både søn og ledsager til Ra.