Del på Facebook

Skabelsen

Før jorden blev til fandtes tågeverdenen Niflheim i nord og i syd lå den lyse og flammende egn Muspelheim. Imellem disse to lå så Ginnungagap. Af den rim der her smeltede opstod det første væsen; jætten Ymer.

Mens Ymer lå og sov svedte han og fra hans sved under venstre arm opstod et mandligt og kvindeligt væsen. Hans ene ben avlede med det andet ben en søn. På denne måde opstod rimtursernes slægter.

Hvor rimen smeltede opstod også koen Audhumle og fra denne fik Ymer sin næring i det han drak af de 4 mælkefloder som strømmede fra dets yver.

Rundt omkring lå der salte og rimslåede blokke som Audhumle slikkede. På tre døgn slikkede den guden Bure frem fra en isblok. Første dag kom håret frem, anden dag hovedet og på tredje dagen kom hele guden frem.

Bure fik sønnen Borr der giftede sig med Bestla og fik sønnerne Odin, Vile og Ve. Sammen dræbte de tre sønner Ymer og i hans blod druknede alle rimturser undtagen Bergelmer og hans kone der blev starten på en ny rimturse slægt.

Odin, Vile og Ve anbragte den døde Ymer midt i Ginnungagap hvor jorden blev skabt af ham. Blodet blev til havet, kødet til det faste land og knoglerne til klipperne. Tænder og knuste bensplinter blev til sten og hjerneskallen til himlen der hvælvede over jorden. Under hvert af de 4 hjørner blev der sat en dværg til at holde den. De 4 dværge hed Nordre, Søndre, Vestre og Østre.

Desuden tog de funker og gnister fra Muspelheim som de satte på himlen. Nogle faste på deres plads mens andre bevægede sig. Ymer's hjerne kastede de op i luften hvor den blev til skyer. Hans øjenbryn/vipper blev til en befæstning rundt om Midgård til at værne mod Jætterne.

Da de tre brødre gik en tur langs stranden fandt de to træer og af disse skabte de to mennesker. Odin gav dem ånde og liv, Vile gav dem forstand og bevægelse mens Ve gav dem tale, hørelse og syn. Manden kaldte de Ask og kvinden Embla og fra disse to stammede menneskeslægterne.

Midt i verden byggede de Asgård og fra himlen til jorden byggede de Bifrost. Menneskene kaldte Bifrost for regnbuen. Den strålende røde farve som Bifrost indeholdte var flammende ild der forhindrede bjergjætterne i at storme op.

Ymer's kød begyndte da at rådne og blev fyldt med mider. Miderne gav de menneskeforstand og -skikkelse. Dette var nu dværge der bosatte sig i jorden og i stenene.

Den nordiske verden har centrum i træet Yggdrasil. Man var af den mening at dets grene bredte sig ud over de ni verdener. Yggdrasil overlevede Ragnarok sammen med et menneskepar.

Billedet til højre viser opdelingen. De dobbelte linjer er Yggdrasil's rødder. Den tredelte linje er forbindelsen mellem Asgård og Midgård, henholdsvis himmel og jord via Bifrost.

Sidst Opdateret: 21-02-2021 11:12:48
Copyright © 2002 - 2021 Nathali Eg