Odysseen Kap. 5-7

Dette er en forkortet udgave af den dejlige myte Odysseen. Eftersom den er forkortet vil der selvfølgelig være mindre ting der ikke er nævnt her såsom hvor Poseidon var bortrejst til. Odysseen er på 24 vers som her vil blive vist som Kap.1-24

Kap. 5 Odysseus’ Fartøj: Guderne afholder rådssamling og Athene som ønsker at hjælpe Odysseus vælger at bruge list til at få Zeus til at befale at Kalypso frigiver Odysseus. Zeus’ sendebud Hermeias får til opgave at bringe Kalypso beskeden om at lade Odysseus gå. Kalypso velvidende at det ikke nytter at gå imod Zeus fortæller Odysseus nyheden og viser ham ned til vandet hvor hun giver ham redskaberne til at fælde træer nok til at lave en pram. Påklædt og med den fornødne viden fra Kalypso begiver Odysseus sig ud på havet og mod Skerie. Posidon opdager i midlertidig Odysseus og eftersom tiden ikke har reduceret hans vrede, oprørte han vandene for at knuse Odysseus. Leukothea den hvide bølgegudinde ser på fra afstand og bestemmer sig for at hjælpe Odysseus i hans kamp. Ved hjælp af hendes slør og en venlig flod bringes Odysseus sikkert i land hvor han søger hvil i et krat.

Kap. 6 Nausikaa: Ved at i tage sig skikkelse af Nausikaa’s hjertensveninde optræder Athene i hendes drøm og fortæller hende at hun er nødt til at tage ned for at vaske tøj. Morgenen efter beder hun derfor sine forældre om en vogn og drager i følge med hendes tjenestepiger mod vandet. Efter at have vasket tøjet, bader Nausikaa med pigerne og spiller lidt bold. Athene der ønsker at de finder Odysseus gener bolden ud i vandet hvilket får den ene af pigerne til at skrige op. Odysseus vågner, dækker sit nøgne skridt og træder frem mod pigerne. Nausikaa værende den eneste med mod bliver mens de andre løber omkring. Ydmyg beder han om deres hjælp og noget tøj at i klæde sig. Nausikaa giver Odysseus mad, bad og tøj dog kan hun ikke selv hjælpe med mere. I stedet tilbyder hun ham at gå bag hendes vogn indtil de når en lund hvor han kan vente på at solen daler. Velvidende at det ikke sømmer sig som ugift at lade sig se med en fremmed mand, fortæller hun ham hvordan han senere skal komme fra lunden og til hendes faders hus. Efter at have fortalt ham vigtigheden af at omfavne hendes moders knæ ved ankomsten til paladset, siger hun farvel og efterlader ham i lunden.

Kap. 7 I Kong Alkinoos’ Palads: Indhyllet i en tåge lavet af Athene begiver Odysseus sig ubemærket fra lunden og op igennem byen i sin søgen efter Alkinoos’ palads. For at sikre sig at Odysseus kommer sikkert til paladset tager Athene form som en ung pige og viser ham det sidste stykke alt imens hun fortæller ham vigtigheden af at vinde Arete’s gunst, når han anmoder om hjælp.
Inde på paladset finder han straks Alkinoos og Arete. Øjeblikkeligt falder han hende om knæene mens han ydmygt bader om Alkinoos’ hjælp. Først nu letter den tåge som Athene sænkede over ham og Odysseus bliver synlig. Odysseus bydes på mad og Arete spørger ind til hans klæder som hun mener at genkende. Odysseus fortæller ærligt om Kalypso, turen til øen og mødet med deres datter. Efter at have lyttet til hans fortælling gøres en seng klar til ham og han bliver lovet at han dagen efter kan blive sejlet hvorhen han ønsker.