Odysseen Kap. 1-4

Dette er en forkortet udgave af den dejlige myte Odysseen. Eftersom den er forkortet vil der selvfølgelig være mindre ting der ikke er nævnt her såsom hvor Poseidon var bortrejst til. Odysseen er på 24 vers som her vil blive vist som Kap.1-24

Kap. 1 Athene besøger Telemachos: Alle overlevende undtagen den tapre Odysseus var kommet tilbage fra den Trojanske krig. Poseidon der ikke havde glemt hans nag til helten havde drevet ham rundt på havet hvorefter han var blevet en fange hos nymfen Kalypso. Denne var blevet så forelsket i Odysseus at hun ikke ville lade ham tage afsted, heller ikke det år som guderne ellers havde tiltænkt ham at gense sit hjem Ithaka. Med Poseidon bortrejst samlede de andre guder sig på Olympen hvor Athene talte Odysseus’ sag. Deres sendebud Hermes sendte de ud til Kalypso for at bede hende om at give Odysseus fri. Selv tog Athene skikkelse som Mentes og drog til Ithaka. Stående foran Odysseus’ borgport var Telemachos den første der bemærkede hende. Venligt bød han hende ind og satte sig hos hende mens der blev skænket vin og brød til den ædle gæst. Efter en snak om hans fader rådede hun ham til at bede de bejlere der har indtaget huset om at tage hjem til deres egne madborde. Desuden skulle han bede sin moder om at rejse hjem til sin faders hus hvis hun ville giftes igen. Hendes sidste råd var at finde et skib med 20 roere så han kunne rejse ud. Først til Pylos og snakke med kong Nestor og bagefter til Sparta for at se Menelaos. Eftersom Menelaos var den sidste der kom tilbage fra Troja kunne han måske give svar på om Odysseus stadig levede. Hvis han fik at vide hans fader var død kunne han rejse hjem og rejse en gravhøj for ham. Hvis ikke måtte han vente et år med tålmodighed. Efter at have givet råd brød Athene op. Telemachos der ville vise sin taknemlighed tilbød først et bad og en gave men Athene takkede nej og bad ham mens hun var væk finde en gave som han fandt passende. Hun selv ville så give ham en gave han ikke kunne forestille sig fortalte hun. Med nyt mod og et varmt hjerte talte Telemachos nu bedre for sig overfor sin moder og bejlerne. Om natten spekulerede han over den rejse Athene havde lagt forud for ham.

Kap. 2 Tinget på Ithaka: Om morgenen sprang Telemachos ud af sengen og tog sit fineste tøj og sandaler på. Med sit sværd over sin skulder kaldte han sine folkeherolder sammen og bad dem og at stævne et ting. Da alle var samlet på torvet til tinget tog Telemachos plads i sin faders tronstol. Athene gød en strålende skønhed over ham så de andre så på ham med forundring.
Ægypteren var den første der talte. Han var fader til en af de mænd der sejlede med Odysseus og havde mistet sit liv i kykloppens hule. Han havde ikke set et ting være samlet siden Odysseus’ afrejse og spurgte nu til grunden for dette ting og hvis dets ophavsmand var. Med en stav rakt af herolden Peisenor rejste Telemachos sig og vendte sig mod Ægypteren. Her bekendte han at det var ham der havde indkaldt til ting. Herefter bad han om hjælp til at uddrive bejlere fra hans faders hus.
Selvom Telemachos udtrykte sin sorg og bitterhed med kløgt syntes ingen at turde hjælpe. Antinoos sagde endda at Telemachos’ moder Penelope selv var skyldig i at de blev. I 3 år havde hun afvist dem og sagt af hun først måtte væve et ligklæde. Dog havde de fundet ud af at hun hver aften havde pillet arbejdet op igen. Befal hende at gifte sig bad han Telemachos. Hvis ikke send hende da til hendes faders hus. Da Zeus så at disse mænd ikke havde frygt for at guderne ville hævne sig hvis de ikke hjalp Telemachos sendte han to ørne. Alles øjne var rettet mod ørnene da de begyndte at sønderrive hinandens halse og hoveder. Kort efter fløj de væk men ikke uden at have indgyde lidt frygt i mændene på tinget. Dog ville de stadig ikke hjælpe med at uddrive bejlerne og Telemachos bad dem i stedet for at få et skib og en besætning på 20 roere der kunne tage ham til Pylos og Sparta.
Skib og besætning fik han ikke og efter tinget var opløst gik han ned til strandbredden og bad til Athene. Opsøg bejlerne sagde hun. Lad dem se du ikke ejer frygt og find da proviant til din rejse. Får du intet skib vil jeg finde både det og en fin besætning. Telemachos gjorde som Athene sagde mens hun selv tog hans skikkelse og skaffede besætning og skib til hans rejse. Herefter tog hun til paladset hvor hun slog bægrene ud af bejlernes hænder. Sådan sluttede drikkegildet og bejlerne skyndte sig hjem i seng. Athene tog nu skikkelse som Mentor og kaldte på Telemachos. Hun fortalte at både skib og besætning var klart og kun ventede på ham. Telemachos beordrede derfor sine mænd at bringe provianten om bord. Noget som blev gjort uden andre end Eurykleia vidste derom. Med Athene i skikkelse som Mentor tog Telemachos plads agter i skuden og de satte sejl. Som en hjælp på vejen sendte Athene selv en frisk vestenvind. Herefter blev drikkekarrene sat frem og fyldt med vin men ingen drak derfra før der på dækket var blevet ofret vin til guderne. Den de hædrede mest var Athene.

Kap. 3 Telemachos i Pylos: Ved morgengry styrede Telemachos skibet mod land ved Pylos. På bredden så han folk samlet i færd med at ofre tyre til havguden Poseidon. Athene bad Telemachos om ikke at være nervøs men at gå til Nestor. Bed ham fortælle dig alt hvad han ved om din fader, sagde hun. Telemachos var dog lidt nervøs over hvordan han skulle tiltale en mænd så meget ældre end ham selv men Athene forsikrede ham om at han nok skulle finde på noget. Athene satte farten op og snart stod de ved Nestor’s mænd der pænt bød dem velkommen og om at tage del i deres offerfest. En pokal med vin blev givet rundt så de alle kunne bede til Poseidon. Athene var den første og mens hun bad opfyldte hun selv sine bøn. Efter at have stillet deres tørst og sult spurgte Nestor til de fremmedes ærinde. Frimodigt svarede Telemachos ham hvem de var og hvorfor de var kommet. Han bad så inderligt han kunne om at Nestor ville fortælle ham alt hvad han vidste om Odysseus’ skæbne. Nestor rejste sig og forklarede at han selv var taget afsted før de andre og derfor ikke vidste noget om deres skæbne. I stedet kunne han dog fortælle hvad han havde ladet sig høre om andre end Odysseus. Til sidst sagde Nestor at han ikke skulle gøre rejsen for lang med de bejlere i hans. Dog skulle han se Menelaos først da denne nok vidste mere end ham. Natten nærmede sig og Athene foreslog at de gik til ro. Nestor tog Telemachos i sit hus mens Athene gik tilbage til skibet. Inden hun gik forstod Nestor dog at dette måtte være Athene og ikke Mentor og tilbød derfor at ofre en okse med forgyldte horn når dagen gryede. Nestor gjorde som lovet hvilket frydede Athene. Efter offerfesten til hende gav Nestor raske heste og vogn til Telemachos så denne kunne fortsætte sin rejse på land. Hele dagen løb hestene og om natten gjorde de ophold hos Diokles Orsikolos søns bolig i Ferai. Dagen efter kom de til hvedelandet og vidste da at de ville nå rejsens mål inden nat.

Kap. 4 Menelaos & Helene: Da Telemachos ankom til Sparta var Menelaos ved at fejre et dobbeltbryllup. Sin datter bortgiftede han til Achilleus’ søn Neoptolemos og til sin søn havde han hentet en brud fra Sparta. Udenfor porten stod Telemachos og ventede da Eteoneus fik øje på dem og meddelte sin konge om de fremmede. Menelaos bød dem velkommen og lod dem spise. Efter at have fortalt om sin egen ulykke sørgede Menelaos over Odysseus’ vanheld. Han havde gået fra ulykke til ulykke og nu vidste ikke om han var i live. Ordene rørte Telemachos så dybt at tårerne trillede fra hans øjne og han dækkede sit ansigt med sin kappe. Menelaos bemærkede dette men netop kom Helene ned og bekendte den lighed der var mellem Odysseus og denne fremmede herre. Peisistratos som var Telemachos’ ledsager fortalte dem nu hvem herren virkelig var. Med kærlig røst Talte Menelaos nu om Odysseus og kong Nestor, fader til Peisistratos. Efter en lang snak gik de alle til ro. Tidligt næsten morgen fortalte Telemachos om sit ærinde og om de bejlere der hærgede hans hjem. Menelaos blev harm om hjertet ved at høre om bejlerne. Hvorefter han fortalte alt hvad han vidste om Odysseus’ skæbne. Ved at fange havguden Proteus havde Menelaos fået at vide at Odysseus var fange hos Kalypso. Efter fortællingen tilbød Menelaos Telemachos at blive et stykke tid men Telemachos der vidste bedre takkede nej. Imens lagde bejlerne hjemme på Ithaka skumle planer for Telemachos. Et baghold ville de lægge til havs så de kunne myrde ham før hans hjemkomst. En herold havde overhørt det hele og gik til Penelope. Denne græd sorgens tårer men efter et bad gik hun hen og bad til Athene. Dette hjælp dog ikke på hendes sorg og hun lå fastende indtil Athene kom til hende i skikkelse af hendes søster Ifthime. Græd ikke sagde hun for det er bestemt at din søn vil komme sikkert hjem. Dette varmede Penelope’s hjerte og hun vågnede op med kærlighed i øjnene.