Iliaden Kap 1

Dette er en forkortet udgave af den græske myte Iliaden. Eftersom den er forkortet vil der selvfølgelig være mindre ting der ikke er nævnt her.

Kap. 1 Pesten & striden: En pest havde lagt sig over hæren og en strid opstod mellem Agamemnon og Achilleus. Apollon havde sendt pesten efter at Agamemnon havde fornærmet guden på det groveste. Dette havde han gjort ved at sende Apollonpræsten Kryses væk da denne inderligt bad om at få sin datter tilbage. Kryses havde bedt Apollon om hjælp og i 9 dage skyd han sine pile mod hæren. Den 10. dag rejste Achilleus sig op og talte til mændene. Han ville vide hvad der havde gjort Apollon så rasende og hvad de kunne gøre for at mildne ham. Nu stod spåmanden frem og fortalte at Apollon så ilde på den behandling Agamemnon havde givet Kryses og at han ikke ville blive mildnet før både datteren Kryseis og nogle ofredyr var bragt til øen Kryse. Rasende farede Agamemnon. Han var ikke meget for at give sin kamppris fra sig uden at få noget til gengæld. Dog lovede han at få hende bragt hjem hvis de andre så ville betale hvad han mente tilkom ham. Achilleus der altid selv havde fået mindre af byttet end Agamemnon stillede sig imod og et skænderi tog sted. Efter et stykke tid bekendtgjorde Achilleus at han ville rejse hjem til hvilket Agamemnon svarede at han ville tage Briseis som ellers var Achilleus’ kamppris. Netop som Achilleus ville gribe sin lance steg Athene ned og greb ham ved skulderen. Hera har bedt om at du bruger ord i stedet for lance og hun lover at du en dag vil få tredobbelt erstatning sagde hun. Klog som Achilleus var adlød han.