Apollon

Apollon var en græsk og ungdommelig gud. Han var gud for lys, lov og ret, orden og fred. Desuden var han også gud for sygdom og død. Skytsgud var han for kunst arterne og for Muserne var han deres anfører. I Delphi og på Delos fungerede han som spådomsgud med orakler.

Apollon var søn af Zeus og Leto og tvillingebror til gudinden Artemis. Med Koronis fik han sønnen Asklepios.

Da han var kun få dage gammel dræbte han i Delphi dragen Python og til minde om det afholdte man derefter de pythiske lege.

Hans attributter er pil, bue og kithara.