Yggdrasil

Yggdrasil var verdens træet som stod midt i Midgård og forbandt de ni verdener. Det var et kæmpe asketræ hvis kronen ragede
op over himlen Asgård. Dets grene bredte sig til Udgård og dets rødder til Niflheim.
Yggdrasil suger kraft fra 3 steder. Urds brønd, Mimer’s brønd og Hvergelmir. Desuden overøser 3 norner det med vand fra Urds brønd for at det
ikke skal gå ud.
Træet er stedsegrønt så længe verden består og huser en del dyr. Øverst bor der en ørn og lidt længere væk en høg ved navn Vejrfølner. Mellem
grenene holder hjortene Dvalin, Dain, Duratro og Duneyr til sammen med geden Hedrun.
Nederst ved rødderne lever slangen Nidhug som er uvenner med ørnen. Derfor løber egernet Ratatoskr op og ned af stammen med løgne/sladder
for at holde deres uvenskab ved lige. Når Nidhug gnaver roden over vil Ragnarok starte.
Yggdrasil er et symbol på livet og dagligt samlede guderne sig omkring det. Myter beretter hvordan Odin skabte det efter de havde skabt
menneskene. Træet vil sammen med menneskeparret Lif og Lifthrasir overleve Ragnarok.
Yggdrasil menes at betyde “Yggrs hest” eller “Odin’s galge”.