Daimoner – Nymfer

Ordet nymfe betyder en pige i den giftefærdige alder eller en nygift kone. De havde deres tilholdssteder i floder, bække, træer, bjerge og dale. Var på denne måde de fik deres tilnavne som f.eks.

  • Oreinaderne holdt til i bjergene.
  • Dryaderne holdt til i træerne.
  • Najaderne holdt til i kilderne osv.

Grækerne troede så meget på denne sammenhæng mellem Nymferne og deres opholdssteder at de mente at hvis man fældede et træ der var bosat af en Nymfe dræbte man Nymfen. Selv hvis Nymfen overlevede udsatte man sig selv for hendes hævn ved at fælde det.
En gruppe af nymfer der netop boede i træer var Hamadryaderne som hele deres liv boede i et træ. Når først træet døde, gjorde nymfen det også.