Zephyros

Dette var en gud for vestenvinden og bror til de andre vinde Boreas, Euros og Notos. Alle var de børn af Astraios og Eos. Selv er
han gift med en af horaerne.
I skikkelse af en hingst gjorde han harpien Podarge svanger og blev derved far til Achilleus’ heste Xanthos og Balios.
På Eros’ vegne bortførte han Psyche for ham. Desuden var han den som ledte Apollon’s kastet diskos i hovedet på Hyakinthos da han nærede
misundelse til ham.
Han svarer til den romerske Favonius.
Andre stavemåder: Zephyr, Zefyr.