Zeus

Zeus var den øverste af de græske guder og en søn af Kronos og Rhea.
Hans fader havde spist alle hans søskende men selv undgik han denne skæbne i det Rhea i
stedet for Zeus gav Kronos en sten pakket i et barnesvøb som han så slugte. I
hemmelighed blev Zeus bragt til Kreta og her opfostret.
Som Zeus voksede op blev han fast besluttet på at styrte sin fader og fik med dette hjælp af
Metis som han på et tidspunkt ægtede og fik Athene med. Metis fortalte Zeus om en gift
der ville få Kronos til at kaste alle hans søskende op som han en gang havde slugt. Da
først Kronos var styrtet delte Zeus verden imellem sig selv og sine to brødre, Hades og
Poseidon. Zeus gav Hades underverdenen, Poseidon havet og selv valgte han at herske over
himlen. Jorden og Olympen blev gudernes hjem og derfor også et fælles sted for guderne.
Selvom Zeus ikke havde kontrol over skæbnen prøvede han så vidt muligt at sørge for at
skæbnen fik den rette kurs. Zeus havde mange elskerinder og både udødelige som
dødelige. Dette var selvom at Zeus rent faktisk var gift med sin søster Hera som var
både ældre og sindssyg. Hera var dog ikke hans første hustru.
Zeus fik utallige børn både inden og udenfor ægteskabet. Med Metis fik han f.eks Athene og
med Hera; Hefaistos, Hebe og Ares. Zeus var særlig kendt for hans tordenkile og hans
forvandlinger når han besøgte sine elskerinder.