Pelopia

Dette var en datter af Thyestes som desuden siges at være præstinde i Sicyon. Grundet et varsel voldtog hendes fader hende mens værende i forklædning. Da
Thyestes flygtede efterlod han sit sværd som han havde truet hende med under voldtægten. Pelopia valgte at gemme sværdet eftersom det var det eneste bevis
hun havde. Atreus som var Thyestes’ bror kom efterfølgende i en søgen efter ham men fandt kun Pelopia som han aldrig havde mødt og derfor ikke vidste
var hans niece. Atreus tager hende med sig og gør hende til hans 3. hustru. Pelopia er i midlertid blevet gravid af voldtægten og vælger derfor
ved fødslen at sætte barnet ud for at dø. Barnet bliver fundet af nogle hyrder der lader ham die ved en ged og navngiver ham Aigisthos. Atreus
hører om drengen og tager ham hjem i troen at han selv er faderen. Senere kommer sandheden frem og det går op for Pelopia at det var hendes egen fader
der voldtog hende hvilket gør hendes søn til hendes bror. Det hele bliver for meget for hende og hun vælger at begå selvmord med det sværd hendes
fader truede hende med.