Hyakinthos

Dette var en græsk vegetationsgud og personifikationen på naturens kredsløb. Dens død og afblomstring. Han siges at have været Apollon’s yndling og afbildes derfor ofte ved hans side som værende en ung heros.
Hyakinthos blev en dag ramt dødeligt i hovedet af Apollon’s diskos da vindguden Zephyros ændrede dens bane med hans vind. Af blodet der faldt på jorden voksede blomsten Hyacinth op. Nogle mener at hans grav befinder sig under Apollon’s trone, men det vides ikke med sikkerhed.