Leda

Leda var datter af kong Thestius af Aitolien hvilket var en stat i det nordvestlige Grækenland. Hendes ægtemand var kong Tyndarous af Sparta. Zeus elskede Leda og opsøgte hende derfor i skikkelse af en svane.
Efter deres forening producerede Leda to æg. Det ene æg indeholdte Klytaimnestra og Helena men det andet indeholdte Kastor og Polydeukes også kaldet Dioskurerne.
Hvem der er fader til hvem er der lidt uenighed om. Nogle myter fortæller at Zeus er fader til Dioskurerne og Tyndarous til de
andre mens andre mener at de hver var fader til en pige og en dreng.