Glavendrup-stenen

Dette er en runesten på Nord Fyn indeholdende Danmarks længste rune indskrift nemlig på hele 210 runer.
52 mindre sten danner en 60 m lang skibssætning hvor denne store sten står i vest stævnen. Det hele er blevet rejst i
første del af 900 tallet.
Ragnhild som også rejste en runesten for en anden af sine ægtemænd, rejste denne her for ægtemanden Alle.
Indskriften oversættes med lidt forskellig ordlyd ved diverse oversættere men betydningen er den samme. Forneden ses en af
oversættelserne.
Ragnhild satte denne sten efter Alle den Blege, viernes gode, hirdens højværdige thegn.

Alles sønner gjorde disse kumler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer.

Gid den må regnes for en troldmand, som ødelægger denne sten eller slæber den bort til minde om en anden.
Thegn betyder høvding og som det ses indeholder indskriften en forbandelse til dem der måtte finde på at ødelægge stenen.