Hypnos

Hypnos er den græske søvngud og derved også personifikationen på søvnen. Han er søn af Nyx og broder til Ker, Thanatos, Nemesis, Momos og Eris. Selv er han fader til Morpheus (drømmen).
Han boede i Hades (underverdenen) og så derfor aldrig solen. Senere søgte han dog tilflugt hos Nyx efter at vækket Zeus’ vrede. Hera brugte ham nemlig til at lulle Zeus i søvn så hun kunne overfalde Herakles. Hypnos nægtede som regel af frygt
for Zeus men måtte føje Hera. Eftersom Zeus nærede respekt for Nyx valgte Hypnos netop hende at være hos.
Hypnos afbildes typisk som bevinget yngling med valmue.