Helios

Denne herre var den græske solgud og endvidere søn af Titanen Hyperion. Han blev set og afbilledet som værende en stærk og smuk ung mand med strålende øjne. På hovedet bar han så en krone af flammestråler.
Man mente at ligesom solens stråler kunne trænge ind over alt
således var det også muligt for Helios at se alt. Af denne grund brugte grækerne ham mange gange som vidne ved edsaflæggelser.
Hver morgen begyndte Helios at krydse himlen og om natten sejlede han så rundt om jorden over Okeanos’ vande i en gylden skål. Efter at have sejlet hele natten ville Helios være tilbage i øst klar til at krydse himlens bue endnu en gang.