Amaunet

Amaunet var en egyptisk urgudinde og en personifikation på nordenvinden. Det blev sagt at hun ikke behøvede en mand og blev derfor kaldt “moder, der var fader”.


Sammen med hendes ægtemand Amun udgjorde de det 4. gudepar i ottegudekredsen fra Hermopolis. Parret Amun og Amaunet stod for usynligheden.


Amaunet blev afbildet som slange eller med slangehoved. Hun bar desuden den nedreægyptiske krone.


Med tiden smeltede hun sammen med Neith til Neith-Amaunet. Grækerne identificerede Amaunet med deres egen Athene.